Výsledky vyhledávání v sekci: Blog
 • Dějiny konopí

  Z písemných záznamů je známo, že člověk už odnepaměti používá konopí seté (Cannabissativa) neboli pěstované konopí jako obživu a palivo, pro vlákno a pro jeho léčivé a psychotropní účinky. Zpracování konopí patří mezi nejstarší řemesla a spolu s hrnčířstvím trvá už více než 12 000 let. Říká se, že konopí byla první rostlina, kterou začal člověk pěstovat. Je všestranně využitelná a  to je důvod, proč je v současné době tak populární a její popularita stále stoupá i v potravinovém průmyslu. Russo z písemných záznamů zjistil, že konopné vlákno se v Číně používá už více než 12 000 let. Vyráběl se z ní kdysi dávno i papír. Konopný papír se v Číně používal už v roce 206 př.n.l. a to se tehdy na papír ještě moc nepsalo. Jiní zase tvrdí, že konopí pochází z Himalájí, odkud ho rozšířili lidé i zvířata do dalších míst. Ví se o tom, že árijci, kteří dobývali Indii, s sebou vozili konopná semena, která vysévali na středním východě a v Evropě, aby měli konopné vlákno. Něco o minulosti konopí: Konopí se pěstuje nejméně 12 000 let pro vlákno (textilie a papír) a k jídlu. Ve Spojeném království bylo pěstování konopí zlegalizováno v 90. letech. Před druhou světovou válkou musel každý farmář ve Spojeném království pěstovat konopí. Konopí bylo velmi důležitou a žádanou plodinou v Británii i v britských koloniích, protože se z něj vyráběly lana a lodní plachty (slovo „canvass“ (plachta) pochází ze slova „cannabis“). Když Amerika ztratila svoje zdroje „manilského konopí“ (nepravé konopí), díky Japoncům ve 2. světové válce, vyhlásila americká armáda a americké ministerstvo zemědělství kampaň „Konopí za vítězství“, aby podpořila pěstování konopí v USA. Henry Ford s konopím také experimentoval při výrobě karosérií aut. Chtěl navrhnout auta, která budou vyrobena a také poháněna zemědělskými výrobky. V 90. letech začalo BMW kupovat konopné vlákno GOOD pro výrobu dveřních panelů, protože se snažili o recyklovatelnější automobil. Konopný olej se kdysi používal k promazávání strojů. Většina barev, pryskyřice a laků se vyráběla z lněného semene a konopného oleje. Rudolph Diesel sestrojil motor, který byl poháněn konopným olejem. Kimberly Clark (patřící mezi 500 nejbohatších lidí Ameriky) vlastní mlýn ve Francii, který vyrábí konopný papír pro bible, protože vydrží dlouhou dobu a nežloutne.

  09. december 2019 - Napsal: Admin

 • Vlastnosti konopí

  Konopí je jednoletá dvoudomá bylina s tenkým, dlouhým, přimým, rychle dřevnatějícím a slabě rozvětveným stonkem, s dlanitě složenými zoubkovanými listy a s malými, oválnými nažkovými plody - semeny. Při určité minimální teplotě, dostatku vody a vzduchu konopný plod - nažka - bobtná a klíčí, vypouštěje z mikropyly klíček kořínek, který zaujme v půdě positivně geotropickou polohu a časem se vyvine v hypokotyl a silný kořen hlavní, ze kterého vycházejí kořeny postranní. Za 3-5 dnů po tom, když se objevil klíček, se ze slupky uvolní dělohy, které svými zásobami a částečnou asimilací živí mladou rostlinku. Jakmile se vyvinou první pravé zelené lístky, dělohy ztrácejí svůj úkol a význam, žloutnou a odumírají. Vegetační vrchol, který je mezi dělohami, vyrůstá v nadzemní část rostliny - epikotyl - olistěnou lodyhu - na níž se později tvoří rozvětvení, květenství, květy a plody. Semena konopí se používá hlavně pro setí. Jeho velkým nedostatkem je rychlá ztráta kličivosti - za 2 roky asi o 7-20% a za 3 roky až o 35-40%. Z jednoho semene vyrůstá jen jedna rostlina, která (až na konopí pěstované v řídkých řádcích pro množitelské účely) nemá dolní větve. Konopí je rostlinou krátkého dne, a proto se rostlina pěstovaná výhradně pro stonek (vývin vegetativních částí rostliny) dobře daří i v oblastech s mnohem delším dnem, např. konopí jižní pěstované ve střední Evropě a dále na severu. Toho se široce využívá v praxi, např. v SSSR a jinde, kde se italské nebo jižní konopí pěstuje na jihu pro semeno a dále na sever (kde je delší den) výhradně pro stonek, resp. vlákno. Konopí je dvoudomou kulturou: rostliny samčí, t. zv. poskonné, mají prašníky (seskupeny) v úžlabních latách, rostliny samičí nebo hlavaté mají pestíky (směstnány) v úžlabních klubkách. Po opylení větrem se z pestíkových kvítků vyvíjejí nažky - semena. Podle semene a v prvním období vegetace není možno u konopí rozpoznat pohlaví. Teprve několik týdnů před zakvétáním jsou odlišnosti vidět především v tom, že rostliny samčí jsou vyšší; tento rozdíl v délce stonků zůstává až do sklizně. Rostliny poskonné se od hlavatých liší stonkem, který je štíhlejší a jemnější a má delší internodia. Zřetelněji se rostliny samčí již zdaleka odlišují svérázným, řídkým, málolistým květenstvím. Rostliny samičí jsou robustnější, asi o 5-8% kratší, více olistěny a mají husté, bohatě olistěné květenství. Podle počtu je v normálním porostu asi 53% rostlin hlavatých a asi 47% poskonných. Váha sklizně je však větší u rostlin hlavatých než u rostlin poskonných, rostliny poskonné však obsahují větší množství vláken. Velkou nevýhodou dvoudomosti konopí je nestejná doba zrání rostlin samičích a samčích. Rozdíl činí 4-6 týdnů, což za nepříznivého počasí způsobuje částečné vyrosení dříve zrajících rostlin poskonných, a tím zmenšení celkového výnosu dlouhého vlákna a snížení jeho kvality. U jižních typů konopí pěstovaných v původních zemích není tento rozdíl tak velký a výnos a kvalita vlákna tím netrpí. Tento úkol se řeší a pro konopářství se připravují odrůdy konopí zrajícího současně, a to jednak konopí dvoudomého, u něhož samčí i samičí rostliny mají stejnou dobu zrání stonků, jednak konopí jednodomého, u něhož jsou na téže rostlině květy samčí i samičí a doba zrání všech rostlin je úplně stejná. Vzájemný procentuální poměr jednotlivých částí rostliny u středoruského konopí je podle Heusera tento: kořeny - 8-10%, stonek - 60-65%, listy - l8-20%, semena - 10-12%. Hlavní kořen konopí je kolmý, kůlový. V půdě - těsně pod povrchem i v hlubších vrstvách - vycházejí z hlavního kořene kořeny postranní, rozkládající se v půdě téměř vodorovně. Z kořene hlavního, a především z kořenů postranních, vycházejí kořínky vlásečnicové, fysiologicky nejčinnější, které jsou pro výživu a vývoj rostliny nejdůležitější. Délka a hloubka působeni kořenů závisí hlavně na půdě, hladině spodní vody a typu konopí. Heuser zjistil, že na půdách minerálních s nízkou hladinou spodní vody, sahá kořen konopí do hloubky 2 m i více, kdežto na půdách rašelinných, při hloubce vody méně než 1 m - jen do hloubky 40 cm. To potvrdil a svými pokusy podrobněji prozkoumal Gluchovský konopářský ústav. Je zajímavé, že přes odlišnost podmínek pěstování konopí mezi pokusy Heuserovými a pokusy uvedenými výzkumným ústavem konopářským se zjištěná data dosti shodují. Těmito pokusy bylo prokázáno, že na půdách o nízké hladině spodní vody sahá kořen konopí 1,50-2,10 m hlúboko, kdežto na půdách s vysokou hladinou spodní vody má kořen hlavní jen nepatrnou délku, avšak kořeny boční jsou částečně delší. Největší množství kořenů postranních a vlásečnicových je přibližně v hloubce 30 cm; čím níže, tím kořenů postupně ubývá. Konopí jižní, obzvláště italské, má jak hlavní, tak i postranní kořeny mnohem delší než konopí středoruské. Také postranní kořeny jsou u tohoto konopí hlouběji. Kořen normální rostliny samčí je méně vyvinutý než u rostliny samičí stejného typu. Proti jiným rostlinám se nadzemní část rostliny u konopí vyvíjí rychleji než část podzemní, takže v poměru k velké hmotě nadzemních částí má poměrně slabě vyvinuté kořeny. Z toho důvodu je značně náročná na množství živin a vody v pudě. Konopný stonek je lodyha. Mladý stonek je šťavnatý, vyplněný dřeňovým pletivem, dužnatý a více méně kulatý. Po čase však začíná od spodu postupně dřevnatět mění svůj tvar, a to v závislosti na typu konopí. Většinou bývá šestihranný nebo čtyrhranný, někdy až ryhovaný, při čemž v dolní části zůstává kulatý a hrany, resp. rýhy, se k vrcholu zesilují. Postupně se uvnitř stonku tvoří dutina, která se velmi silně (až na 1/6) zmenšuje v místech nasazení listů. Tato dutina je u zralé rostliny téměř po celé délce stonku. Rostlina konopí je již od mládí pokryta krátkými vlásky a kulatými, konusovitě zakončenými žlázkami. Za příznivých podmínek vývoje může být délka stonku jižního konopí v normálních porosteoh 4-5 m a tloušťka 20-30 mm. Konopí středoruské těchto rozměrů nedosahuje. Nejvyšší délku a tloušťku stonku mívá konopí pěstované na nejbohatších půdách, v řidších porostech, nejnižší stejný typ konopí na půdách nejchudších, v porostech přiliš hustých. Vzhledem k velké citlivosti rostliny konopí na podmínky vývoje je v praxi velmi těžké dosáhnout vyrovnaného porostu, obzvláště po stránce tloušťky stonku, která kolísá mnohem více než délka. Normálně vyvinutý stonek konopí se mírně zesiluje od spodu do první třetiny délky, kde dosahuje největší tloušťky a dále k vrcholu se ztenčuje. Zvětšování, resp. zmenšování tloušťky stonku není stejnoměrné, poněvadž v místech nasazení listů tloušťka klesá a ve středu internodií stoupá. Délka stonků se měří od děloh k vrcholu rostliny, technická délka od děloh k rozvětvení. Vztah délky stonku k tloušťce nazýváme štíhlostí stonku. Mnohými pokusy (Heuser a jiní) bylo prokázáno, že existuje positivní korelační vztah mezi štíhlostí konopného stonku a obsahem vlákna, t.zn. že štíhlejší rostliny jsou bohatší na vlákno. Vzhledem k tomu, že tloušťka konopné rostliny je labilnější než délka, ovlivňuje vehmi štíhlost stonku a tím i výtěžek vlákna. V praxi se silné stonky klasifikují velmi přísně a zařazují do nižších tříd. Listy na konopném stonku jsou od spodu až ke květenství ve větších vzdálenostech osazeny vstřícně, kdežto v květenství jsou hustší a osazeny střídavě. Část stonku mezi listy nazýváme (podobě jako u obilnin) internodiem. Listy na konopné rostlině začínají velmi časně opadávat; děje se to postupně od spodu k vrcholu. U vyvinuté rostliny konopné je 7-11 internodií. Jejich počet a délka bývá velmi různá a závisí na typu konopí a podmínkách vývoje, hlavně na vegetačním rytmu rostliny. U spodu rostliny jsou internodia kratší, postupně se zvětšují a u vrchu se zase zkracují. Z rostlin s dlouhými internodii získáváme hodnotnější technické vlákno, poněvadž je v místech nasazení listů méně přerušováno. Technické vlákno ze středu stonku (s nejdelšími internodii) je nejkvalitnější. V normálně hustých porostech se rostlina kulturního konopí téměř nevětví, a naopak v porostech řídkých se větví velmi silně, někdy již v dolní polovině stonku. Zesílením stonku a bohatým rozvětvením výnos vlákna, obzvláště dlouhého, velmi klesá. Výnos semene múže být naopak mnohonásobně vyšší. Stonek normální rostliny samčí, počínaje dobou před zakvétáním, se morfologicky liší od stonku rostliny samičí světlejší barvou, delšími internodii a větší štíhlostí. S hlediska hospodářského je stonek u konopí nejcennější částí rostliny, poněvadž obsahuje svazky vláken, pro něž ss konopí hlavně pěstuje. Hlavní části stonku jsou: lýko, dřevo a dreň. Lýko, resp. kůrová část stonku, je složena z několika vrstev pletiv. Lýko dolních částí stonku zralého konopí je složeno z těchto vrstev pletiv, začínaje z vnějšku stonku:   Epidermis. Toto pokožkové pletivo je utvořeno ze vzájemně spojených podlouhlých buněk. Jejich vnější stěny jsou silnější a potaženy vrstvou kutikuly, která není v místech průduchů. Počet průduchů je u konopí velmi malý a značně kolísá. Při srovnání se lnem jsem zjistil tato data: u konopí 10-18, u lnu cca 3 000 až 4 000 průduchů na 1 cm2 stonku. Některé z buněk pokožky jsou změněny ve vlásky a žlázky, o nichž byla zmínka již dříve. Parenchymakollenchym. Buňky parenchymatické jsou umístěny většinou nepravidelně ihned pod pokožkou a někdy i v hlubších vrstvách lýka jako parenchym sekundárního původu. Kollenchym patří k mechanickým pletivům a v mladé rostlině má týž úkol jako v pozdějším období vývoje rostliny svazky vlákna. V mladych rostlinách a v mladších částech (vrcholech) zralých rostlin je kollenchymu mnohem více než v rostlinách starších a v dolních částech stonku. Sklerenchym nebo svazky vláken primárních. Patří k mechanickým pletivům rostliny. Je utvořen z buněk, elementárních vláken vzájemně spojených rostlinnými klihy ve svazky. Tyto svazky vláken anastomují, t. j. jejich jednotlivá vlákénka a menší skupinky vrůstají mezi jiné. Všechna jednotlivá elementární vlákna, jejich skupinky a svazky jsou vzájemně spojeny a uloženy v lýku v určité vzdálenosti kolem dřevnaté části stonku ve formě rourky s podélnými neregulárními trhlinami. Tato rourka jde od spodu až k vrcholku. Tato primární vlákna, která vznikla z perciklu již v začátku vývoje daného úseku stonku, poskytují po zpracování technické vlákno. Elementární vlákna konopí jsou tvaru vřetenovitého, na obou koncích ztenčena až zaostřena, někdy rozvidlena. V mladé rostlině jsou téměř kulatá a teprve později sekundárním vzrůstem se stávají více nebo méně hranatá, a to trojhranná až sedmihranná. Jejich průměrná délka je 3,5 -1,5 cm a šířka uprostřed asi 18-25 mikronů. Na příčném průřezu elementarního vlákna se u buněčné stěny vlákna rozlišuje vnější, slabší vrstva (lamela primární) a za ní, z vnitřku, vrstvy silnější (lamely sekundární). Tyto lamely buněčné stěny nejsou homogenní hmotou a každá z nich je pruhovitá. Podle směru těchto pruhů silnějších sekundárních lamel se namočená jemná vlákna otáčejí doleva, kdežto vlákna lněná, jejichž stavba je podobná, se otáčejí ve směru opačném, t. j. doprava. Na základě toho je možno dosti snadno makroskopicky rozpoznat jemná vlákna lněná od konopných. Uvnitř buňky konopného elementárního vlákna je prázdný prostor, zvaný lumen, který zaujímá asi 1:3 průřezu buňky.Základní hmotou buněčné stěny je buničina, která u mladších buněk (t. j. u vláken z ranější sklizně) činí asi 75-80% váhy. U starších buněk vlákna, při dlouhém stání konopí v porostech, se buničina částečně mění ve dřevo a lignin, způsobající zhoršení kvality vlákna. Tím se sice zvyšuje jeho pevnost, ale ubývá na pružnosti. Kromě toho obsahuje vlákno ještě značná množství pektinů, hemicelulos, pentosanů, ligninů a vosků. Na technických vláknech lpí velmi často také části kůry (parenchym, kollenchym), dřeva a dřeně. Střední lamely elementárních vláken konopí jsou vzájemně sklíženy pektinoligniny, které dosti odolávají pochodům máčení.Svazky vláken jsou mezi sebou i se sousedními pletivy spojeny pektiny, které jsou mnohem snadněji rozpustné jak při působení enzymů mikroorganismů při máčení, resp. rosení, tak i při působení některých chemikálií. Na dobré odolnosti buničiny vlákna, na působení enzymů a chemikálií a na odlišné rozpusínosti klihů mezi elementárními vlákny i mezi svazky vláken a jinými pletivy se zakládá možnost získávat technické vlákno při máčení, resp. rosení konopí, nebo při chemickém zpracování. Kotonisace je zelementarisování vláken, které nastává přemáčením (přerosením) konopí nebo chemickým rozpuštěním klihů mezi jednotlivými buňkami vlákna. Přítomnost větších množství kollenchymu ve stonku ztěžuje procesy máčení. Proto vlastně se stonky mladých rostlin konopných, a zejména vrchy stonků, máčejí mnohem hůře než stonky nebo jejich části, kde je méně kollenchymu. Úkolem svazků vláken s hledliska živé rostliny je chránit jejich velmi jemné síťkovinné rourky a chránit rostlinu před zlomením,poleháním či roztrhnutím. Vzhledem ke svým vlastnostem, hlavně velké pružnosti a pevnosti, zastávají svazky vláken tento úkol velmi dobře. Síťkovinné rourky jsou uloženy bezprostředně pod svazky vláken a slouží k převádění asimilátů z listů do nižších částí rostliny. Sekundární parenchym vzniká činností kambia, které na jednu stranu odkládá složky kůry a na druhou složky dřeva. Sekundární vlákna jsou rovněž vytvořena činností kambia. Tato vlákna jsou jen ve starších rostlinách a výhradně v dolní části stonku, přibližně do 1/3-1/2 jeho délky. Svazky sekundárních vláken mají více vlákének krátkých a nejsou tak pevně vzájemně spojeny jako svazky vláken primárních. Proto při zpracování stonků poskytují jen koudel. Většího hospodářského významu tato vlákna nemají. Uvedené hlavní vrstvy pletiv tvoří lýko konopného stonku. Tato pletiva neleží v lýku obyčejně v regulárních prstenech, nýbrž se většinou do sebe vzájemně vplétají. V mladých rostlinách sekundární vlákna, a většinou i sekundární parenchym, úplně chybějí. U těchto rostlin je zase mnohem více kollenchymu, a to v místech budoucích svazků sekundárních vláken. Mezníkem mezi lýkem a dřevem stonku je kambium, pletivo embryonální, tvořící směrem k povrchu stonku sekundární pletiva kůry a dovnitř stonku sekundární dřevo. Dřevovina je hlavní částí stonku, poněvadž tvoří asi 1/2-2/3 váhy stonku. Je složeno ze zdřevnatělých buněk dřevného parenchymu, mezi nimiž jsou vodicí pletiva xylemu, t. j. cévy ve formě rourek k převádění půdních roztoků v rostlině. Kromě toho, a to právě největší část dřeva konopného stonku, tvoří velmi krátká vlákna dřevná (libriformní), která slouží k stabilitě rostliny. Buňky všech těchto pletiv xylemu jsou zdřevnatělé. Dřeň konopného stonku je složena z buněk parenchymatického druhu a zevnitř stonku proniká dřevo radiálně v pramenech až ke kambiu. Tím, že jsou dřeňové prameny slabě vyvinuty, konopné stonky se snadno zpracovávají na vlákno. Tento popis konopné lodyhy není z botanického hlediska úplný ani dokonalý. Avšak rozsah a obsah jednotlivých oddílů spisu je zaměřen na požadavky konopářské praxe. Je třeba ještě jednou zdůraznit význam stonku s hlediska získávání vlákna. Celkový obsah vlákna ve stonku velmi kolísá, a to závisle na odrůdě, typu, podmínkách vývoje konopné rostliny a na stupni zralosti. Obsah technického vlákna závisí kromě toho na způsobu zpracování a na stupni čistoty vlákna. Také v jednotlivých úsecích stonku obsah vlákna značně kolísá. Všeobecně je možno říci, že u normálních porostů středoruského konopí, při současné sklizni rostlin samčích a samičích, provedené v období zrání semen a při zpracování biologickým máčením kolísá celkový obsah vlákna mezi 13,5-19,5% na váhu stonku po odtrhnutí a zbavení kořenů. Nejvyšší obsah a nejkvalitnější vlákno dávají stonky zušlechtěných odrůd, obzvláště konopí jižních typů, a to především stonky tenké a dlouhé, pocházející ze sklizně v období plného květu. Výtěžnost vlákna ze stejného konopí, vypěstovaného na půdách rašelinných, je nižší než u konopí z půd mineráhúch. Co se týče obsahu vlákna, není na jednotlivých úsecích stonku stejný; procentuální obsah stoupá a celková váha značně klesá od spodu stonku k vrcholu. Normální rostliny samčí jsou mnohem bohatší na vlákno než rostliny samičí.

  18. december 2019 - Napsal: Admin

 • SOUČASNÝ KONOPNÝ PRŮMYSL VE SVĚTĚ

  Austrálie - povoluje výzkum plodiny. A ve Viktorii je nyní australská komerční výroba povolena. Čína - je největší vývozce konopného papíru a textilu. Francie - sklidila 10 000 tun v roce 1994. Francie je hlavní zdroj životaschopných konopných semen. Chile - pěstuje konopí většinou na olej ze semen. Kanada - začala povolovat výzkum plodiny v roce 1994 na experimentálním základě. Kromě plodin na vlákno byla experimentálně povolena jedna úroda rostlin na semeno v roce 1995. Mnoho akrů bylo osázeno v roce 1997. Kanada nyní poskytuje povolení pro komerční zemědělství u tisíců akrů. Maďarsko - přestavuje svůj konopný průmysl a je jedním z největších vývozců konopných lan, koberečků a konopné látky do USA. Také vyvážejí konopná semena a konopný papír. Německo - zakázalo konopí teprve v roce 1982, ale v roce 1992 začal výzkum a vyvíjí mnoho technologií a produktů. Šaty a papír jsou vyráběny z dovážených surovin. Německo zrušilo zákaz pěstovat konopí v listopadu 1995. Nizozemí provádí čtyřletou studii hodnotící a testující konopí na papír a vyvíjí zpracovatelské vybavení. Pěstitelé semen vyvíjejí nové odrůdy s nízkým obsahem THC. Polsko - v současné době pěstuje konopí na látku a lana a vyrábí konopné dřevotřískové desky. Rakousko - má konopný průmysl včetně výroby konopného oleje, léčiv a časopisu Hanf. Rumunsko - je největší komerční výrobce konopí v Evropě. Celková výměra v roce 1993 byla 40 000 akrů. Něco z toho je vyváženo do Maďarska na zpracování. Také vyvážejí do západní Evropy a USA. Rusko - udržuje největší sbírku konopných zárodků na světě ve Vědeckém výzkumném institutu Rostlinného průmyslu v Sankt Petěrburgu. Potřebují finanční prostředky. Slovinsko - pěstuje konopí a vyrábí papír na bankovky. Španělsko - pěstuje konopí a vyváží konopnou drť na papír. Vyrábí lana a textil. Velká Británie - zrušila zákaz v roce 1993. Byla vyvinuta podestýlka pro zvířata, papír a textil. Na rozvinutí nových trhů pro přírodní vlákno byla poskytnuta státní dotace. V roce 1994 bylo osázeno 4 000 akrů. Na jeden akr je vládou poskytována dotace 230 liber. Egypt, Indie, Japonsko, Portugalsko, Thajsko a Ukrajina také produkují konopí.

  18. december 2019 - Napsal: Admin

 • FAKTA A ZAJÍMAVOSTI O KONOPÍ

  Konopný průmysl patří mezi nejstarší průmyslová odvětví na naší planetě. Nejstarší památka lidského průmyslu je kousek konopné látky a sahá přibližně do doby 8 000 př.n.l. Prezidenti Washington a Jefferson podporovali pěstování konopí. Američané se legálně zavázali pěstovat konopí během koloniálního údobí a rané republiky. Federální vláda subvencovala konopí během druhé světové války a američtí farmáři pěstovali kolem milionu akrů konopí jako část tohoto programu. Konopné semeno je daleko více výživné než sójové boby, obsahuje více základních mastných kyselin než jakýkoliv jiný zdroj, je druhé za sójovými boby pouze v obsahu proteinu (ale je lépe stravitelné lidmi), obsahuje mnoho vitamínu B, a obsahuje 35% potravinové vlákniny. Konopné semeno neobsahuje THC. Kůra konopného stonku obsahuje lýkové vlákno, které patří mezi nejdelší přírodní měkká vlákna a je také bohaté na buničinu. Konopný stonek neobsahuje žádné THC. Konopné vlákno je delší, silnější, více pohlcující vodu a více izolační než bavlněné vlákno. Konopí jako producent paliva z biomasy vyžaduje nejmenší specializované pěstitelské a zpracovatelské procedury všech konopných produktů. Uhlovodíky v konopí mohou být zpracovány do širokého okruhu energetických zdrojů, od palivových tablet ke kapalným palivům a plynu. Vývoj bio pohonných hmot by mohl významně snížit naši spotřebu fosilních paliv a atomové energie. Konopí roste dobře i bez přípravku proti plevelům, protiplísňových přípravků, nebo pesticidů. Téměř polovina průmyslových hnojiv užívaných na plodinách je aplikována na bavlnu. Konopí produkuje více drtě na 1ha než dřevo a může být použito pro všechny jakosti papíru. Průmyslová výroba konopného papíru může snížit zamoření odpadové vody. Nízký obsah ligninu v konopí srazí spotřebu kyselin použitých v pasírování, jeho smetanová barva je vhodnější k bělení. Menší bělení má za následek méně dioxinů a méně chemických vedlejších produktů. Papír z konopného vlákna odolává rozkládání, a nežloutne s věkem, pokud je užívaný postup bez kyselin. Byl nalezen konopí papír více než 1 500 let starý. Může být také recyklován vícekrát. Původní koncept americké ústavy byl psán na konopném papíře. Ekologicky přátelské konopí může nahradit většinu jedovatých petrochemických produktů. Je prováděn výzkum o použití konopí ve výrobě plastových výrobků schopných rozkladu, zde je jen zlomek možností - celofán založený na rostlinném základu, recyklovaný plast smíchaný s konopím a pryskyřice vyrobené z oleje. Konopná deska vyrobená Washingtonskou státní univerzitou byla shledána dvakrát tak odolnou než dřevěná deska. První americká vlajka byla zhotovená z konopné látky. Konopí je přirozeně odolné škůdcům a nevyžaduje během růstu použití pesticidů. Od zákazu produkce konopí se bavlna stala textilním vláknem číslo 1. Každým rokem jsou celosvětově při pěstování bavlny používány stovky tisíc tun pesticidů, znečišťující zemi a vzduch, vypařují se, tečou do řek, jezer a zásobáren pitné vody. Konopí se používá jako textilní vlákno na vše od spodního prádla k džínám a botám. První džíny Levi Strauss' byly z konopí. Konopí může být použito k výrobě desek (heraklit), izolace pro domy a kanceláře, papíru všeho druhu, lepenky, koberců a lan. Může být použito s dalšími přírodními látkami k výrobě cementu, štukatury a malty, olejových barev, inkoustů, paliv, tmelu, a brusných past. Konopí se užívá jako základ pro salátový olej a margarín. Konopná semena mohou být rozemleta do mouky jako jakékoliv jiné obilí. Konopí je mnohamiliardový průmysl. Úroveň THC v průmyslovém konopí je příliš nízká k vytvoření psychoaktivní reakce.  

  18. december 2019 - Napsal: Admin

 • ŽIVOTOPIS KONOPÍ

  Kulturní konopí vzniklo z konopí divokého, které se ještě dnes často vyskytuje v asijských a částečně i evropských konopářských krajích. Podle Vavilova existovalo divoké konopí ještě po první světové válce v Altajské gubernii SSSR, kde se, vhodně zužitkovávalo a někdy i pěstovalo. Najdeme i zmínky (Adamovič, Janiševskij, Pisarev atd.) o zdivočení kultury konopí, což je možné tím, že v teplejších oblastech na místech dřívějšího konopiště často i po několik let vzcházejí ojedinělé konopné rostliny, rostou a dávají semena. Novodobé zkultivování divokého konopí, jeho zušlechťování a naopak zdivočení kulturních rostlin umožňují velmi přesné studium kultury konopí. Podle názoru badatelů zabývajících se historií kultury konopí (především Deweye, Heusera a Vavilova) je rodištěm konopí střední Asie. Odtud se konopí rozšiřovalo po celém světě: v nejdávnějších dobách hlavně po obchodních cestách a cestách kočujících národů, později normálním obchodem. Především se dostalo na jih a východ, tj. do Číny, Indie, Japonska, později také k nám na západ i do jiných krajů a světadílů. Není známa doba ani místo vzniku kulturního konopí. (Konopí je věčné!) Podle Deweye jsou v nejstarší čínské literatuře nejisté poznámky o pěstování konopí v Číně již ve 28. století před Kristem. Věrohodná data však mluví o pěstování konopí v Číně mnohem později, a to okolo roku 500 před Kristem. V indické literatuře se o pěstování konopí pro lékařské účely píše již v 9. století před Kristem a o jeho pěstování jako rostliny přadné asi o 100 let později. Egypťanům nebylo konopí známo až do středověku, kdy se začalo pěstovat pro hašiš. Na západ přišlo konopí podle Heusera dvěma cestami : 1. Z Asie je přinesli na jih Ruska (kraje Kaspického moře) putující Skytové, odkud se dostalo k Černému moři a odtud na západ po Dunaji i k nám. Podle Deweye to bylo asi před 3 500 lety. Herodot uvádí ovšem mnohem pozdější dobu pro pěstování konopí v Evropě, a to asi 7. století před Kristem. Z tohoto konopí vznikla dnešní bohatá skupina tzv. konopí středoruské.Mnohem později se konopí dostalo z Ruska na severozápad do Litvy, Švédska,Německa a Anglie, kde se začalo pěstovat teprve ve středověku. 2. Druhá cesta vedla přes Malou Asii, Řecko, Itálii, Francii a Španělsko. Ze Španělska, Itálie a Řecka bylo konopí ve středověku převezeno do Severní Afriky, jižní a severní Ameriky a Austrálie, kde se značně později začalo pěstovat v menším měřítku. Jako kultura velmi přizpůsobivá odlišným klimaticko-půdním podmínkám se konopí uplatnilo v širokých geografických hranicích, a to od východní Sibiře (63-50°) až daleko na jih (25-30° severní šířky). V dnešní době se konopí pěstuje hlavně v Evropě, mezi 39-53° severní šířky. Co se týče nadmořské výšky, je konopí podle Chramčenka velmi přizpůsobivé a vyskytuje se ve výši až do 2 000 m nad hladinou mořskou. V závislosti na historických cestách kultury konopí, podmínkách vývoje, směrech naturálního výběru a účeleu pěstování se tvořily odlišné skupiny typů konopí, jako skupina severní, středoruská a jižní, o různých botanicko-biologických a hospodářských vlastnostech. O vývoji jednotlivých skupin a typů konopí nejsou, pokud mi známo, žádná data. Bohužel nemáme ani prameny o přesnějších datech areálů konopí na světě v dobách dřívějších. Podle Prjanišnikova, Kinga. a jiných bylo pěstování konopí nejvíce rozšířeno v druhé polovině 19. století, tj. v době, kdy se konopného vlákna hodně používalo na výrobu prádla v domácnosti a kdy dovoz levnějších exotických vláken (juty, sisalu a manily) z koloniálních krajů nebyl tak velký. Asi od r. 1870, vzhledem k většímu dovozu koloniálních vláken a bavlny, se plochy pěstování konopí začaly pozvolna zmenšovat, což pokračovalo až do první světové války. Jen v některých evropských státech, odříznutých od koloniálních surovin, na př. v Německu a částečně v Italii, se za války areály konopí zvětšovaly, po válce však opět klesaly. Podle dat mezinárodního zemědělského ústavu v Římě se konopí na celém světě v r. 1923/24 pěstovalo na 1 231 000 ha, v roce 1924/25 na 1 322 000 ha. Celková sklizeň konopného vlákna v roce 1924 byla 5 100 000 q a v r. 1925 7 300 000 q. Od začátku příprav k druhé světové válce počaly některé evropské státy, hlavně Německo, osevy konopí rychle zvětšovat. Tak například Německo zvětšilo plochu pěstování konopí během 6 let (1933-1938) z 211 ha na 1 266,5 ha. Od nejdávnějších dob až do dneška je největším pěstitelem, konopí na světě SSSR (více než 3/4 celkových akrů konopí). Pěstuje se tam především konopí středoruské a v posledních letech ve velkém měřítku i konopí jižní, a to hlavně v oblastech u střední Volhy, v severních a jižních částech Ukrajiny na Kubáni, tj. v těchto republikách: Ruské federaci, Ukrajině, Běloruské a Kazachské republice. V jiných republikách Sovětského svazu je konopí pěstováno v menším rozsahu. Druhé místo ve světovém konopářství zaujímá Itálie, kde jsou klimaticko-půdní podmínky pro pěstování konopí velmi příznivé, takže se tam dosahuje velmi vysokých hektarových výnosů a nejkvalitnějšího vlákna. Dále v pořadí následují: Rumunsko, Jugoslávie, Korea, Maďarsko atd. U nás je konopí známo již od velmi dávných dob. Svědčí o tom mnoho různých jmen, jako Konopiště atd. Dnes se prakticky pěstuje jen na Slovensku a v nepatrném množství na jižní Moravě. Vzhledem k velkému hospodářskému významu je třeba očekávat, že se areály této kultury budou u nás značně zvětšovat.

  18. december 2019 - Napsal: Admin

 • CBD Konopný olej – ano nebo ne?

  Naše redakce se dnes podívala blíže na kloub konopnému oleji CBD. Vyplatí se do tohoto olejíčku investovat? Opravdu pomáhá, nebo je to jen fáma? Než jej zakoupíte, rozhodně si přečtěte celou recenzi. Konopí jako přírodní medicína má vynikající léčivé a výživné vlastnosti. Je používáno k léčbě mnoha nemocí i k prevenci či zdroji vitality. Pokud se ho naučíte používat v každodenním životě, určitě neprohloupíte. Pokud vás zajímá, na jaké nemoci vám může CBD konopný olej pomoci, a toužíte nalézt alternativu v rostlině konopí hlavně tam, kde tradiční medicína selhává, je tento článek určený právě pro vás. Hlavní složkou konopí je kannabidiol, známý také jako CBD, který je hlavně v posledních letech předmětem mnoha vědeckých výzkumů. Tyto studie ukazují, že CBD je velkým přínosem pro celý lidský organismus.  CBD nemá, na rozdíl od THC, psychotropní účinky. CBD z konopí se vyrábí z potravinářských – technických odrůd konopí a je tedy zcela legálním doplňkem stravy. Výrobky s CBD si v České republice můžete legálně objednat bez nutnosti lékařského předpisu v libovolném množství. Důležité je však dávkování CBD Účinky CBD konopného oleje Působí jako antioxidant ke snížení volných radikálů, které způsobují neurodegenerativní poruchy Zmírňuje nevolnost a zvracení Snižuje otoky Působí protizánětlivě Ulevuje od bolesti Snižuje chuť k jídlu Pomáhá v boji s psychickými problémy Snižuje chronické úzkosti a deprese Má ochranné účinky proti různým typům rakoviny (Výzkumný ústav National Cancer Institute provedl několik výzkumných studií, které ukázaly, že kannabidiol může mít vliv na ochranu před některými typy rakoviny, například rakoviny prsu, tlustého střeva a plic). Pomáhá v boji s epileptickými záchvaty Redukuje cukry v krvi Zmírňuje migrény Pomáhá při nespavosti Pomáhá při léčbě cukrovky (diabetes) Pomáhá při léčbě chronického onemocnění ledvin Pomáhá při léčbě akné Vybrané zkušenosti reálných lidí: Roztroušená skleróza – pacienti uvádějí výraznou úlevu a zlepšení zdravotního stavu po nasazení konopného oleje CBD Bolestivá menstruace – pacientky s bolestivou menstruací uvádějí, že při pravidelném užívání konopného oleje CBD se výrazně zmenšilo napětí, křeče a bolesti ustoupily do 5 minut. Autismus – po několikatýdenním užívání CBD oleje bylo zpozorováno značné zlepšení autismu u dětí, zlepšeno soustředění, snížena agresivita, zlepšena výslovnost i reakce dítěte. Alzheimerova choroba – po užívání CBD 10% oleje došlo k zlepšení zdravotního stavu a zvýšení energie u pacientů s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou. Parkinsonova choroba –  pacient s touto chorobou, trpící navíc silnými depresemi, uvádí podstatné zlepšení stavu po pravidelném užívání kapek CBD. Vrozená vada srdce – pacientka s vrozenou vadou srdce a s vysokým cholesterolem uvádí, že ačkoliv je již 10 let po ablaci (odstranění vrozené vady), přesto potíže přetrvávaly. Po užívání CBD kapek došlo k velmi výraznému zlepšení, přestaly bolet svaly i klouby, zmizely pravidelné podzimní virozy, zlepšil se spánek i celkový stav pacientky. Závěrem: Jak jsme již výše zmiňovali, CBD olej má velmi pozitivní účinky na celý lidský organismus, takže bývá, zcela právem, nazýván „přírodním zázrakem“.     Zdroje: “Výpočet Dávkování CBD Oleje.” CBD Kalkulačka, cbdkalkulacka.cz/.

  18. december 2019 - Napsal: Admin

 • Konopí může pomoci i při projevech autismu.

  I přes nedostatek provedených studií zkoušejí zoufalí rodiče dětí trpících autismem léčbu konopím. Autismus je vývojové mentální postižení projevující se abnormální sociální interakcí. Některé děti jsou schopny díky různým léčbám fungovat, zatímco jiné trpí neschopností mluvit či sebepoškozujícím chováním. Přestože existuje jen malé množství studií, zabývající se účinky kanabinoidů na autismus, zkouší rodiče těžce autistických dětí účinky lékařského konopí. Kalel Santiago, chlapec trpící těžkou formou autismu, který nebyl schopen ani mluvit, začal říkat svá první slova po aplikaci konopného oleje pomocí spreje do úst. Dr. Giavanni Martineze z Portorika o chlapci řekl: „Konopný olej začal užívat před třemi týdny 2x denně. Kalel byl kompletně neverbálním pacientem, který vydával pouze zvuky. Jedinou změnou v jeho léčbě byla aplikace CBD. Jsem ohromen změnou v jeho řeči.“ Jakmile začal mluvit, jeho chování se výrazně změnilo „Pokaždé, když slyšel svůj hlas, začal se smát ,“ řekl Dr. Martinez. Výzkum Dr. Sinisclacoa z roku 2013 vykazuje, že složky konopí mohou pomoci při léčbě autismu. Dr. Sinisclaco napsal: „Naše data ukazují, že receptor CB2 může sloužit jako potencionální terapeutický cíl pro farmakologickou léčbu autismu.“ Dr. Foldyze ze Stanfordské Univerzity, autor další studie zabývající se vlivem konopí u autistů napsal: „Endokanabinoidy jsou molekuly, které jsou regulátory normální aktivity neuronu a jsou důležité pro mnoho funkcí mozku. Studií provedenou na myších jsme zjistili, že protein neuroligin-3, který je u některých autistických jedinců zmutovaný, je důležitý pro přenos endokanabinoidních signálů, které tlumí komunikaci mezi neurony.“ Výzkumný ústav pro výzkum autismu zjistil, že děti s autismem, které užívají lékařské konopí, zaznamenaly zlepšení u příznaků jako je úzkost, agrese, panická porucha, záchvaty a sebepoškozující chování.       9 / 12

  18. december 2019 - Napsal: Admin

 • Neuvěřitelné průmyslové vlastnosti konopí

  Toto je druhé pokračování textů o konopí. V tomto článku se zaměřím na zatajované průmyslové vlastnosti konopí. Jak jsem již napsal v úvodu, záměrně se o úžasných průmyslových možnostech konopí nemluví. Proč? Důvod je celkem prostý. Tato rostlina by totiž mohla zruinovat velké společnosti, jako například chemický gigant DUPONT a další. Nevěříte? Přečtete si celý článek a nejspíše změníte názor. Co se týče průmyslu, je konopí spícím obrem: „Billion dolar plant“. Tento názor byl dokonce vysloven již ve 30. letech minulého století- těsně před zákazem konopí a objevením umělých vláken.Proto je cílem, aby si lidé konopí automaticky spojili s „narkomany, nebo hipíky“ a dívali se na tuto rostlinu velice odměřeně, pokud ji rovnou nebudou odsuzovat TEXTIL První nalezená konopná tkanina pochází z roku 8000 př.nl. Již tehdy lidé věděli, jak kvalitní jsou tkaniny z konopí. Rostlina konopí vytváří nejsilnější známou přírodní vlákninu na planetě.Konopná tkanina: - je až pětkrát pevnější než bavlněná - přirozeně zastaví 95% škodlivých UV paprsků - má silně antibakteriální a proti-plísňové vlastnosti. Pouhé nošení oděvu z konopí je prospěšné proti různým kožním onemocněním a ekzémům. - se změkčuje používáním, ale zůstává pevná. - obarvená tkanina drží velmi dlouho svou barevnost - dokáže „dýchat“- v létě chladí, v zimě hřeje - je odolnější vůči ohni, než jiné tkaniny Na výrobu bavlněné tkaniny se používá více jak 50% celosvětové produkce herbicidů a pesticidů. Oproti tomu konopí nepotřebuje žádné jedy k tomu, aby dobře rostlo. Dokonce i celková výroba tkaniny je mnohem levnější a úspornější. Konopí nespotřebuje během růstu kolik vodu jako bavlna. Konopí roste velice blízko sebe-tak hustě, že zamezuje růst plevelu. Nejsou známy žádní škůdci, kteří by mohli ohrožovat růst konopí. Zároveň je tato rostlina velice odolná vůči nemocem. “Konopí je silná a pevná tkanina, která vás ochladí v létě a v zimě se v ní budete cítit příjemně“ -G. Armani “Věřím, že se konopné tkaniny budou používat jak v dekoračním a tak i v módním průmyslu.” Calvin Klein Levi Straus potřeboval velmi pevnou tkaninu, ze které by vyráběl pracovní kalhoty pro americké zlatokopy. A tak jeho první jeho kalhoty byly vyrobeny z konopí. V minulosti se konopná tkanina těšila velké oblibě. Zvláště mezi námořníky.90% všech plachet od 5. století do 19. století bylo vyrobeno z konopí(nizozemské slovo pro „plátno“ pochází z řeckého Cannabis).Kromě plachet bylo i další vybavení jako kotevní lana, nákladní sítě, vlajky, koudel a oblečení námořníků vyrobeno také z konopí. Až do roku 1820 v Americe (a až do 20. století ve většině světa) bylo 80% všech textilií používaných pro oděvy, stany, závěsy, utěrky, pleny atd konopného původKonopné plátno s oblibou používali i umělci jako Van Gogh, Gainsborough, Rembrandt a další. Pro malíře je tato tkanina výborná-neobsahuje totiž kyseliny, je silná, pevná, třpytivá, odolná vůči teplu, plísním, světlu a hmyzu. Stejně tak i samotné olejové barvy vytvářeli umělci pomocí konopného oleje. A dnes? V Kentucky je nezákonné nosit konopné oděvy. Jednoduše půjdete do vězení kvůli tomu, že na sobě máte kvalitní džíny. I jinde v Americe můžete narazit na billboardy, které tvrdí, že kupováním konopných produktů podporujete násilí a drogy, nebo dokonce teroristy…a přitom jediný koho budete podporovat nošením konopného oblečení je naše planeta a životní prostředí.————- PAPÍR Konopná vlákna jsou velmi vhodná pro výrobu papíru. Papír vyrobený z konopí je 50x trvanlivější a pevnější než-li papír z dřevěné buničiny. Jeho výroba je 100x levnější, papír nežloutne věkem a je možné ho, díky dlouhým vláknům, 7x recyklovat (papír z dřevěné buničiny pouze 3x). Pro jeho výrobu není nutné používat chlór jako bělidlo-má totiž přirozený jas.Jeden akr konopí vydá tolik materiálu jako 4,1 akru lesa. Ovšem konopí roste několikrát do roka, zatímco strom 70 let. V roce 1916 se předpokládalo, že do roku 1940 bude všechen papír vyroben z papíru a nebude již nutné kácet stromy…Dnes by se z konopných vláken dala vyrábět většina papírových produktů, kvůli kterým se kácí lesy. Vlnité lepenky, xeroxový papír, papírové pytle atd. Zkuste si jen představit, jaký příznivý dopad by to mělo na ekosystém naší planety…Jen tak mimochodem, možná Vás ani nepřekvapí, že jeden z hlavních iniciátorů zákazu konopí vlastnil firmy na výrobu papíru z dřevěné buničiny… ————– KONOPNÝ OLEJ Konopný olej je možno využívat jak pro mnoho průmyslových využití, tak je i velmi prospěšný lidskému zdraví. O tom, ale později, nyní se podíváme na průmyslovou stránku konopného oleje. - Z konopného oleje je možné vyrobit v přírodě přirozeně rozložitelné plasty, zatímco, jak všichni víme, plasty vyrobené z ropy se jen těžko likvidují. Kdyby se tato informace dostala na veřejnost a z konopí se začali vyrábět plasty, mnoho petrochemických společností by zkrachovalo. Industrializace konopí by například zničila 80% podniku Dupont. Z konopných plastů lze vyrábět i velmi pevné a odolné materiály. Toto například věděl Henry Ford. Vytvořil takzvaný „Hemp mobil“, který měl z karoserii z konopného plastu. Odolnost tohoto plastu byla prý 10x větší než u oceli. Tento automobil používal konopný olej ještě k dalšímu účelu-ke svému pohonu. - Konopný olej by mohl pohánět dieselové motory. S tímto faktem počítal již jejich vynálezce Rudolf Diesel. Nejen pro tyto motory by byla bionafta prospěšnější, ale pochopitelně i pro životní prostředí. Tato „bionafta“ je biologicky rozložitelná jako cukr, 10 krát méně toxická než stolní sůl a má vysoký bod vzplanutí. Používání bionafty může prodloužit životnost dieselových motorů. Zajímavé, že? Už víte proč bohatí lidé obchodující s ropou nechtějí konopí? - Konopný olej se také hodí na promazávání strojů. —————————- KONOPÍ JAKO STAVEBNÍ MATERIÁL Nedávno byl na západě představen dům vyrobený z konopí. Jednalo se o experiment a dopadl velmi dobře. Dnes jsou k dostání konopné izolace, které mají stejné vlastnosti jako konopný textil ( levný, zvukotěsný, trvanlivý, odolný, ohnivzdorný atd). Existují i „dřevotřísky“ z konopí. Novinkou se je francouzsky Iso-chanvre, což je znovu objevený stavební materiál z konopí a vápna, který je velmi pevný. Archeologové zjistili, že například francouzský most v Merovingian byl postaven pomocí tohoto materiálu.

  09. january 2020 - Napsal: Redakce