Výsledky vyhledávání v sekci: Blog
  • PROČ KONOPÍ?

    Pohled na konopí je možný ze dvou rovin: globální regionální Globální pohled - přemýšlíme o budoucnosti Země (tak jako většina lidí této planety) a snažíme se najít odpověď na otázku - jaká bude budoucnost lidstva? Největší zdroj znepokojení stále většího počtu lidí (odborníků i laiků) je současný neudržitelný stav světové ekonomiky, která je vybudována (a stále ještě budována!) na vyčerpatelných zdrojích surovin - ropě a nerostech. Země disponuje omezenými, konečnými zásobami těchto surovin a světová ekonomika pro svou expanzi a růst spotřebovává stále víc a víc z našich konečných zásob. Proto stále naléhavěji zaznívá z úst ekologů a lidí, kterým není budoucnost naší planety lhostejná, upozornění, že je nejvyšší čas začít budovat národní ekonomiky světa na principech trvale udržitelného rozvoje, protože rústem světové ekonomiky, odkázané na ropu a její deriváty, vzrůstá i ekologické zatížení Země. Od třicátých let minulého století, kdy petrochemie slibovala lidstvu hezčí a veselejší budoucnost s umělými vláknami a plasty jsme dnes dospěli k místu, ze kterého cesta dál nevede. Důkazů je víc: globální oteplování, skleníkový efekt, ozonové díry, zamořená moře a oceány, zamořený vzduch a půda, živelné pohromy, změny klimatu. Proto je v zájmu zachování života na planetě Zemi nutné brát větší ohled na životní prostředí a chovat se k přírodě šetrněji. Z těchto závěrů vychází i koncepce trvale udržitelného rozvoje a prosazování přirozeně udržitelných a obnovitelných zdrojů pro národní a světovou ekonomiku. Máme štěstí, vhodný obnovitelný zdroj par excellence existuje: konopí seté. Regionální rovina - Konopný průmysl chápeme jako jedinečnou šanci pro rozvoj malých a středních firem, možnost k oživení průmyslu a zemědělství v ČR v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Dnes, v době transformace průmyslu a zemědělství se objevují problémy s nevyužitím výrobních kapacit, nezaměstnaností, úpadkem zemědělských družstev pro nekonkurenceschopnost je potřeba hledat nová perspektivní odvětví. Na těchto stránkách a další svou čiností chce přispět k řešení těchto problémů. Česká republika byla vždy tradičním producentem konopí. Od znovuobjevení konopí v Evropě, na začátku 90-tých let se pojmy "konopí" a "ekologie" víc přiblížily. Konopí je dnes chápáno jako environmentálně(= týkající se životního prostředí) přátelský přírodní zdroj. Podle odborných zpráv: "Konopí má obrovské předpoklady stát se zdrojem pro trvale udržitelné, ekologické zemědělství, po kterém narůstá poptávka po celé Evropě. Konopí - téměř automaticky - poskytuje čistý biozdroj, který je připravený na další zpracování a pro vývoj ekologických produktů". (Hingst/Mackwitz, 1996). Konopný list se stává symbolem pro restruktualizaci trhu na ekologickou, regionální ekonomiku pro změnu postojů a myšlení. Konopí je rostlinou třetího tisíciletí.  

    18. december 2019 - Napsal: Admin