Výsledky vyhledávání v sekci: Blog
 • Dějiny konopí

  Z písemných záznamů je známo, že člověk už odnepaměti používá konopí seté (Cannabissativa) neboli pěstované konopí jako obživu a palivo, pro vlákno a pro jeho léčivé a psychotropní účinky. Zpracování konopí patří mezi nejstarší řemesla a spolu s hrnčířstvím trvá už více než 12 000 let. Říká se, že konopí byla první rostlina, kterou začal člověk pěstovat. Je všestranně využitelná a  to je důvod, proč je v současné době tak populární a její popularita stále stoupá i v potravinovém průmyslu. Russo z písemných záznamů zjistil, že konopné vlákno se v Číně používá už více než 12 000 let. Vyráběl se z ní kdysi dávno i papír. Konopný papír se v Číně používal už v roce 206 př.n.l. a to se tehdy na papír ještě moc nepsalo. Jiní zase tvrdí, že konopí pochází z Himalájí, odkud ho rozšířili lidé i zvířata do dalších míst. Ví se o tom, že árijci, kteří dobývali Indii, s sebou vozili konopná semena, která vysévali na středním východě a v Evropě, aby měli konopné vlákno. Něco o minulosti konopí: Konopí se pěstuje nejméně 12 000 let pro vlákno (textilie a papír) a k jídlu. Ve Spojeném království bylo pěstování konopí zlegalizováno v 90. letech. Před druhou světovou válkou musel každý farmář ve Spojeném království pěstovat konopí. Konopí bylo velmi důležitou a žádanou plodinou v Británii i v britských koloniích, protože se z něj vyráběly lana a lodní plachty (slovo „canvass“ (plachta) pochází ze slova „cannabis“). Když Amerika ztratila svoje zdroje „manilského konopí“ (nepravé konopí), díky Japoncům ve 2. světové válce, vyhlásila americká armáda a americké ministerstvo zemědělství kampaň „Konopí za vítězství“, aby podpořila pěstování konopí v USA. Henry Ford s konopím také experimentoval při výrobě karosérií aut. Chtěl navrhnout auta, která budou vyrobena a také poháněna zemědělskými výrobky. V 90. letech začalo BMW kupovat konopné vlákno GOOD pro výrobu dveřních panelů, protože se snažili o recyklovatelnější automobil. Konopný olej se kdysi používal k promazávání strojů. Většina barev, pryskyřice a laků se vyráběla z lněného semene a konopného oleje. Rudolph Diesel sestrojil motor, který byl poháněn konopným olejem. Kimberly Clark (patřící mezi 500 nejbohatších lidí Ameriky) vlastní mlýn ve Francii, který vyrábí konopný papír pro bible, protože vydrží dlouhou dobu a nežloutne.

  09. december 2019 - Napsal: Admin

 • Vlastnosti konopí

  Konopí je jednoletá dvoudomá bylina s tenkým, dlouhým, přimým, rychle dřevnatějícím a slabě rozvětveným stonkem, s dlanitě složenými zoubkovanými listy a s malými, oválnými nažkovými plody - semeny. Při určité minimální teplotě, dostatku vody a vzduchu konopný plod - nažka - bobtná a klíčí, vypouštěje z mikropyly klíček kořínek, který zaujme v půdě positivně geotropickou polohu a časem se vyvine v hypokotyl a silný kořen hlavní, ze kterého vycházejí kořeny postranní. Za 3-5 dnů po tom, když se objevil klíček, se ze slupky uvolní dělohy, které svými zásobami a částečnou asimilací živí mladou rostlinku. Jakmile se vyvinou první pravé zelené lístky, dělohy ztrácejí svůj úkol a význam, žloutnou a odumírají. Vegetační vrchol, který je mezi dělohami, vyrůstá v nadzemní část rostliny - epikotyl - olistěnou lodyhu - na níž se později tvoří rozvětvení, květenství, květy a plody. Semena konopí se používá hlavně pro setí. Jeho velkým nedostatkem je rychlá ztráta kličivosti - za 2 roky asi o 7-20% a za 3 roky až o 35-40%. Z jednoho semene vyrůstá jen jedna rostlina, která (až na konopí pěstované v řídkých řádcích pro množitelské účely) nemá dolní větve. Konopí je rostlinou krátkého dne, a proto se rostlina pěstovaná výhradně pro stonek (vývin vegetativních částí rostliny) dobře daří i v oblastech s mnohem delším dnem, např. konopí jižní pěstované ve střední Evropě a dále na severu. Toho se široce využívá v praxi, např. v SSSR a jinde, kde se italské nebo jižní konopí pěstuje na jihu pro semeno a dále na sever (kde je delší den) výhradně pro stonek, resp. vlákno. Konopí je dvoudomou kulturou: rostliny samčí, t. zv. poskonné, mají prašníky (seskupeny) v úžlabních latách, rostliny samičí nebo hlavaté mají pestíky (směstnány) v úžlabních klubkách. Po opylení větrem se z pestíkových kvítků vyvíjejí nažky - semena. Podle semene a v prvním období vegetace není možno u konopí rozpoznat pohlaví. Teprve několik týdnů před zakvétáním jsou odlišnosti vidět především v tom, že rostliny samčí jsou vyšší; tento rozdíl v délce stonků zůstává až do sklizně. Rostliny poskonné se od hlavatých liší stonkem, který je štíhlejší a jemnější a má delší internodia. Zřetelněji se rostliny samčí již zdaleka odlišují svérázným, řídkým, málolistým květenstvím. Rostliny samičí jsou robustnější, asi o 5-8% kratší, více olistěny a mají husté, bohatě olistěné květenství. Podle počtu je v normálním porostu asi 53% rostlin hlavatých a asi 47% poskonných. Váha sklizně je však větší u rostlin hlavatých než u rostlin poskonných, rostliny poskonné však obsahují větší množství vláken. Velkou nevýhodou dvoudomosti konopí je nestejná doba zrání rostlin samičích a samčích. Rozdíl činí 4-6 týdnů, což za nepříznivého počasí způsobuje částečné vyrosení dříve zrajících rostlin poskonných, a tím zmenšení celkového výnosu dlouhého vlákna a snížení jeho kvality. U jižních typů konopí pěstovaných v původních zemích není tento rozdíl tak velký a výnos a kvalita vlákna tím netrpí. Tento úkol se řeší a pro konopářství se připravují odrůdy konopí zrajícího současně, a to jednak konopí dvoudomého, u něhož samčí i samičí rostliny mají stejnou dobu zrání stonků, jednak konopí jednodomého, u něhož jsou na téže rostlině květy samčí i samičí a doba zrání všech rostlin je úplně stejná. Vzájemný procentuální poměr jednotlivých částí rostliny u středoruského konopí je podle Heusera tento: kořeny - 8-10%, stonek - 60-65%, listy - l8-20%, semena - 10-12%. Hlavní kořen konopí je kolmý, kůlový. V půdě - těsně pod povrchem i v hlubších vrstvách - vycházejí z hlavního kořene kořeny postranní, rozkládající se v půdě téměř vodorovně. Z kořene hlavního, a především z kořenů postranních, vycházejí kořínky vlásečnicové, fysiologicky nejčinnější, které jsou pro výživu a vývoj rostliny nejdůležitější. Délka a hloubka působeni kořenů závisí hlavně na půdě, hladině spodní vody a typu konopí. Heuser zjistil, že na půdách minerálních s nízkou hladinou spodní vody, sahá kořen konopí do hloubky 2 m i více, kdežto na půdách rašelinných, při hloubce vody méně než 1 m - jen do hloubky 40 cm. To potvrdil a svými pokusy podrobněji prozkoumal Gluchovský konopářský ústav. Je zajímavé, že přes odlišnost podmínek pěstování konopí mezi pokusy Heuserovými a pokusy uvedenými výzkumným ústavem konopářským se zjištěná data dosti shodují. Těmito pokusy bylo prokázáno, že na půdách o nízké hladině spodní vody sahá kořen konopí 1,50-2,10 m hlúboko, kdežto na půdách s vysokou hladinou spodní vody má kořen hlavní jen nepatrnou délku, avšak kořeny boční jsou částečně delší. Největší množství kořenů postranních a vlásečnicových je přibližně v hloubce 30 cm; čím níže, tím kořenů postupně ubývá. Konopí jižní, obzvláště italské, má jak hlavní, tak i postranní kořeny mnohem delší než konopí středoruské. Také postranní kořeny jsou u tohoto konopí hlouběji. Kořen normální rostliny samčí je méně vyvinutý než u rostliny samičí stejného typu. Proti jiným rostlinám se nadzemní část rostliny u konopí vyvíjí rychleji než část podzemní, takže v poměru k velké hmotě nadzemních částí má poměrně slabě vyvinuté kořeny. Z toho důvodu je značně náročná na množství živin a vody v pudě. Konopný stonek je lodyha. Mladý stonek je šťavnatý, vyplněný dřeňovým pletivem, dužnatý a více méně kulatý. Po čase však začíná od spodu postupně dřevnatět mění svůj tvar, a to v závislosti na typu konopí. Většinou bývá šestihranný nebo čtyrhranný, někdy až ryhovaný, při čemž v dolní části zůstává kulatý a hrany, resp. rýhy, se k vrcholu zesilují. Postupně se uvnitř stonku tvoří dutina, která se velmi silně (až na 1/6) zmenšuje v místech nasazení listů. Tato dutina je u zralé rostliny téměř po celé délce stonku. Rostlina konopí je již od mládí pokryta krátkými vlásky a kulatými, konusovitě zakončenými žlázkami. Za příznivých podmínek vývoje může být délka stonku jižního konopí v normálních porosteoh 4-5 m a tloušťka 20-30 mm. Konopí středoruské těchto rozměrů nedosahuje. Nejvyšší délku a tloušťku stonku mívá konopí pěstované na nejbohatších půdách, v řidších porostech, nejnižší stejný typ konopí na půdách nejchudších, v porostech přiliš hustých. Vzhledem k velké citlivosti rostliny konopí na podmínky vývoje je v praxi velmi těžké dosáhnout vyrovnaného porostu, obzvláště po stránce tloušťky stonku, která kolísá mnohem více než délka. Normálně vyvinutý stonek konopí se mírně zesiluje od spodu do první třetiny délky, kde dosahuje největší tloušťky a dále k vrcholu se ztenčuje. Zvětšování, resp. zmenšování tloušťky stonku není stejnoměrné, poněvadž v místech nasazení listů tloušťka klesá a ve středu internodií stoupá. Délka stonků se měří od děloh k vrcholu rostliny, technická délka od děloh k rozvětvení. Vztah délky stonku k tloušťce nazýváme štíhlostí stonku. Mnohými pokusy (Heuser a jiní) bylo prokázáno, že existuje positivní korelační vztah mezi štíhlostí konopného stonku a obsahem vlákna, t.zn. že štíhlejší rostliny jsou bohatší na vlákno. Vzhledem k tomu, že tloušťka konopné rostliny je labilnější než délka, ovlivňuje vehmi štíhlost stonku a tím i výtěžek vlákna. V praxi se silné stonky klasifikují velmi přísně a zařazují do nižších tříd. Listy na konopném stonku jsou od spodu až ke květenství ve větších vzdálenostech osazeny vstřícně, kdežto v květenství jsou hustší a osazeny střídavě. Část stonku mezi listy nazýváme (podobě jako u obilnin) internodiem. Listy na konopné rostlině začínají velmi časně opadávat; děje se to postupně od spodu k vrcholu. U vyvinuté rostliny konopné je 7-11 internodií. Jejich počet a délka bývá velmi různá a závisí na typu konopí a podmínkách vývoje, hlavně na vegetačním rytmu rostliny. U spodu rostliny jsou internodia kratší, postupně se zvětšují a u vrchu se zase zkracují. Z rostlin s dlouhými internodii získáváme hodnotnější technické vlákno, poněvadž je v místech nasazení listů méně přerušováno. Technické vlákno ze středu stonku (s nejdelšími internodii) je nejkvalitnější. V normálně hustých porostech se rostlina kulturního konopí téměř nevětví, a naopak v porostech řídkých se větví velmi silně, někdy již v dolní polovině stonku. Zesílením stonku a bohatým rozvětvením výnos vlákna, obzvláště dlouhého, velmi klesá. Výnos semene múže být naopak mnohonásobně vyšší. Stonek normální rostliny samčí, počínaje dobou před zakvétáním, se morfologicky liší od stonku rostliny samičí světlejší barvou, delšími internodii a větší štíhlostí. S hlediska hospodářského je stonek u konopí nejcennější částí rostliny, poněvadž obsahuje svazky vláken, pro něž ss konopí hlavně pěstuje. Hlavní části stonku jsou: lýko, dřevo a dreň. Lýko, resp. kůrová část stonku, je složena z několika vrstev pletiv. Lýko dolních částí stonku zralého konopí je složeno z těchto vrstev pletiv, začínaje z vnějšku stonku:   Epidermis. Toto pokožkové pletivo je utvořeno ze vzájemně spojených podlouhlých buněk. Jejich vnější stěny jsou silnější a potaženy vrstvou kutikuly, která není v místech průduchů. Počet průduchů je u konopí velmi malý a značně kolísá. Při srovnání se lnem jsem zjistil tato data: u konopí 10-18, u lnu cca 3 000 až 4 000 průduchů na 1 cm2 stonku. Některé z buněk pokožky jsou změněny ve vlásky a žlázky, o nichž byla zmínka již dříve. Parenchymakollenchym. Buňky parenchymatické jsou umístěny většinou nepravidelně ihned pod pokožkou a někdy i v hlubších vrstvách lýka jako parenchym sekundárního původu. Kollenchym patří k mechanickým pletivům a v mladé rostlině má týž úkol jako v pozdějším období vývoje rostliny svazky vlákna. V mladych rostlinách a v mladších částech (vrcholech) zralých rostlin je kollenchymu mnohem více než v rostlinách starších a v dolních částech stonku. Sklerenchym nebo svazky vláken primárních. Patří k mechanickým pletivům rostliny. Je utvořen z buněk, elementárních vláken vzájemně spojených rostlinnými klihy ve svazky. Tyto svazky vláken anastomují, t. j. jejich jednotlivá vlákénka a menší skupinky vrůstají mezi jiné. Všechna jednotlivá elementární vlákna, jejich skupinky a svazky jsou vzájemně spojeny a uloženy v lýku v určité vzdálenosti kolem dřevnaté části stonku ve formě rourky s podélnými neregulárními trhlinami. Tato rourka jde od spodu až k vrcholku. Tato primární vlákna, která vznikla z perciklu již v začátku vývoje daného úseku stonku, poskytují po zpracování technické vlákno. Elementární vlákna konopí jsou tvaru vřetenovitého, na obou koncích ztenčena až zaostřena, někdy rozvidlena. V mladé rostlině jsou téměř kulatá a teprve později sekundárním vzrůstem se stávají více nebo méně hranatá, a to trojhranná až sedmihranná. Jejich průměrná délka je 3,5 -1,5 cm a šířka uprostřed asi 18-25 mikronů. Na příčném průřezu elementarního vlákna se u buněčné stěny vlákna rozlišuje vnější, slabší vrstva (lamela primární) a za ní, z vnitřku, vrstvy silnější (lamely sekundární). Tyto lamely buněčné stěny nejsou homogenní hmotou a každá z nich je pruhovitá. Podle směru těchto pruhů silnějších sekundárních lamel se namočená jemná vlákna otáčejí doleva, kdežto vlákna lněná, jejichž stavba je podobná, se otáčejí ve směru opačném, t. j. doprava. Na základě toho je možno dosti snadno makroskopicky rozpoznat jemná vlákna lněná od konopných. Uvnitř buňky konopného elementárního vlákna je prázdný prostor, zvaný lumen, který zaujímá asi 1:3 průřezu buňky.Základní hmotou buněčné stěny je buničina, která u mladších buněk (t. j. u vláken z ranější sklizně) činí asi 75-80% váhy. U starších buněk vlákna, při dlouhém stání konopí v porostech, se buničina částečně mění ve dřevo a lignin, způsobající zhoršení kvality vlákna. Tím se sice zvyšuje jeho pevnost, ale ubývá na pružnosti. Kromě toho obsahuje vlákno ještě značná množství pektinů, hemicelulos, pentosanů, ligninů a vosků. Na technických vláknech lpí velmi často také části kůry (parenchym, kollenchym), dřeva a dřeně. Střední lamely elementárních vláken konopí jsou vzájemně sklíženy pektinoligniny, které dosti odolávají pochodům máčení.Svazky vláken jsou mezi sebou i se sousedními pletivy spojeny pektiny, které jsou mnohem snadněji rozpustné jak při působení enzymů mikroorganismů při máčení, resp. rosení, tak i při působení některých chemikálií. Na dobré odolnosti buničiny vlákna, na působení enzymů a chemikálií a na odlišné rozpusínosti klihů mezi elementárními vlákny i mezi svazky vláken a jinými pletivy se zakládá možnost získávat technické vlákno při máčení, resp. rosení konopí, nebo při chemickém zpracování. Kotonisace je zelementarisování vláken, které nastává přemáčením (přerosením) konopí nebo chemickým rozpuštěním klihů mezi jednotlivými buňkami vlákna. Přítomnost větších množství kollenchymu ve stonku ztěžuje procesy máčení. Proto vlastně se stonky mladých rostlin konopných, a zejména vrchy stonků, máčejí mnohem hůře než stonky nebo jejich části, kde je méně kollenchymu. Úkolem svazků vláken s hledliska živé rostliny je chránit jejich velmi jemné síťkovinné rourky a chránit rostlinu před zlomením,poleháním či roztrhnutím. Vzhledem ke svým vlastnostem, hlavně velké pružnosti a pevnosti, zastávají svazky vláken tento úkol velmi dobře. Síťkovinné rourky jsou uloženy bezprostředně pod svazky vláken a slouží k převádění asimilátů z listů do nižších částí rostliny. Sekundární parenchym vzniká činností kambia, které na jednu stranu odkládá složky kůry a na druhou složky dřeva. Sekundární vlákna jsou rovněž vytvořena činností kambia. Tato vlákna jsou jen ve starších rostlinách a výhradně v dolní části stonku, přibližně do 1/3-1/2 jeho délky. Svazky sekundárních vláken mají více vlákének krátkých a nejsou tak pevně vzájemně spojeny jako svazky vláken primárních. Proto při zpracování stonků poskytují jen koudel. Většího hospodářského významu tato vlákna nemají. Uvedené hlavní vrstvy pletiv tvoří lýko konopného stonku. Tato pletiva neleží v lýku obyčejně v regulárních prstenech, nýbrž se většinou do sebe vzájemně vplétají. V mladých rostlinách sekundární vlákna, a většinou i sekundární parenchym, úplně chybějí. U těchto rostlin je zase mnohem více kollenchymu, a to v místech budoucích svazků sekundárních vláken. Mezníkem mezi lýkem a dřevem stonku je kambium, pletivo embryonální, tvořící směrem k povrchu stonku sekundární pletiva kůry a dovnitř stonku sekundární dřevo. Dřevovina je hlavní částí stonku, poněvadž tvoří asi 1/2-2/3 váhy stonku. Je složeno ze zdřevnatělých buněk dřevného parenchymu, mezi nimiž jsou vodicí pletiva xylemu, t. j. cévy ve formě rourek k převádění půdních roztoků v rostlině. Kromě toho, a to právě největší část dřeva konopného stonku, tvoří velmi krátká vlákna dřevná (libriformní), která slouží k stabilitě rostliny. Buňky všech těchto pletiv xylemu jsou zdřevnatělé. Dřeň konopného stonku je složena z buněk parenchymatického druhu a zevnitř stonku proniká dřevo radiálně v pramenech až ke kambiu. Tím, že jsou dřeňové prameny slabě vyvinuty, konopné stonky se snadno zpracovávají na vlákno. Tento popis konopné lodyhy není z botanického hlediska úplný ani dokonalý. Avšak rozsah a obsah jednotlivých oddílů spisu je zaměřen na požadavky konopářské praxe. Je třeba ještě jednou zdůraznit význam stonku s hlediska získávání vlákna. Celkový obsah vlákna ve stonku velmi kolísá, a to závisle na odrůdě, typu, podmínkách vývoje konopné rostliny a na stupni zralosti. Obsah technického vlákna závisí kromě toho na způsobu zpracování a na stupni čistoty vlákna. Také v jednotlivých úsecích stonku obsah vlákna značně kolísá. Všeobecně je možno říci, že u normálních porostů středoruského konopí, při současné sklizni rostlin samčích a samičích, provedené v období zrání semen a při zpracování biologickým máčením kolísá celkový obsah vlákna mezi 13,5-19,5% na váhu stonku po odtrhnutí a zbavení kořenů. Nejvyšší obsah a nejkvalitnější vlákno dávají stonky zušlechtěných odrůd, obzvláště konopí jižních typů, a to především stonky tenké a dlouhé, pocházející ze sklizně v období plného květu. Výtěžnost vlákna ze stejného konopí, vypěstovaného na půdách rašelinných, je nižší než u konopí z půd mineráhúch. Co se týče obsahu vlákna, není na jednotlivých úsecích stonku stejný; procentuální obsah stoupá a celková váha značně klesá od spodu stonku k vrcholu. Normální rostliny samčí jsou mnohem bohatší na vlákno než rostliny samičí.

  18. december 2019 - Napsal: Admin

 • ŽIVOTOPIS KONOPÍ

  Kulturní konopí vzniklo z konopí divokého, které se ještě dnes často vyskytuje v asijských a částečně i evropských konopářských krajích. Podle Vavilova existovalo divoké konopí ještě po první světové válce v Altajské gubernii SSSR, kde se, vhodně zužitkovávalo a někdy i pěstovalo. Najdeme i zmínky (Adamovič, Janiševskij, Pisarev atd.) o zdivočení kultury konopí, což je možné tím, že v teplejších oblastech na místech dřívějšího konopiště často i po několik let vzcházejí ojedinělé konopné rostliny, rostou a dávají semena. Novodobé zkultivování divokého konopí, jeho zušlechťování a naopak zdivočení kulturních rostlin umožňují velmi přesné studium kultury konopí. Podle názoru badatelů zabývajících se historií kultury konopí (především Deweye, Heusera a Vavilova) je rodištěm konopí střední Asie. Odtud se konopí rozšiřovalo po celém světě: v nejdávnějších dobách hlavně po obchodních cestách a cestách kočujících národů, později normálním obchodem. Především se dostalo na jih a východ, tj. do Číny, Indie, Japonska, později také k nám na západ i do jiných krajů a světadílů. Není známa doba ani místo vzniku kulturního konopí. (Konopí je věčné!) Podle Deweye jsou v nejstarší čínské literatuře nejisté poznámky o pěstování konopí v Číně již ve 28. století před Kristem. Věrohodná data však mluví o pěstování konopí v Číně mnohem později, a to okolo roku 500 před Kristem. V indické literatuře se o pěstování konopí pro lékařské účely píše již v 9. století před Kristem a o jeho pěstování jako rostliny přadné asi o 100 let později. Egypťanům nebylo konopí známo až do středověku, kdy se začalo pěstovat pro hašiš. Na západ přišlo konopí podle Heusera dvěma cestami : 1. Z Asie je přinesli na jih Ruska (kraje Kaspického moře) putující Skytové, odkud se dostalo k Černému moři a odtud na západ po Dunaji i k nám. Podle Deweye to bylo asi před 3 500 lety. Herodot uvádí ovšem mnohem pozdější dobu pro pěstování konopí v Evropě, a to asi 7. století před Kristem. Z tohoto konopí vznikla dnešní bohatá skupina tzv. konopí středoruské.Mnohem později se konopí dostalo z Ruska na severozápad do Litvy, Švédska,Německa a Anglie, kde se začalo pěstovat teprve ve středověku. 2. Druhá cesta vedla přes Malou Asii, Řecko, Itálii, Francii a Španělsko. Ze Španělska, Itálie a Řecka bylo konopí ve středověku převezeno do Severní Afriky, jižní a severní Ameriky a Austrálie, kde se značně později začalo pěstovat v menším měřítku. Jako kultura velmi přizpůsobivá odlišným klimaticko-půdním podmínkám se konopí uplatnilo v širokých geografických hranicích, a to od východní Sibiře (63-50°) až daleko na jih (25-30° severní šířky). V dnešní době se konopí pěstuje hlavně v Evropě, mezi 39-53° severní šířky. Co se týče nadmořské výšky, je konopí podle Chramčenka velmi přizpůsobivé a vyskytuje se ve výši až do 2 000 m nad hladinou mořskou. V závislosti na historických cestách kultury konopí, podmínkách vývoje, směrech naturálního výběru a účeleu pěstování se tvořily odlišné skupiny typů konopí, jako skupina severní, středoruská a jižní, o různých botanicko-biologických a hospodářských vlastnostech. O vývoji jednotlivých skupin a typů konopí nejsou, pokud mi známo, žádná data. Bohužel nemáme ani prameny o přesnějších datech areálů konopí na světě v dobách dřívějších. Podle Prjanišnikova, Kinga. a jiných bylo pěstování konopí nejvíce rozšířeno v druhé polovině 19. století, tj. v době, kdy se konopného vlákna hodně používalo na výrobu prádla v domácnosti a kdy dovoz levnějších exotických vláken (juty, sisalu a manily) z koloniálních krajů nebyl tak velký. Asi od r. 1870, vzhledem k většímu dovozu koloniálních vláken a bavlny, se plochy pěstování konopí začaly pozvolna zmenšovat, což pokračovalo až do první světové války. Jen v některých evropských státech, odříznutých od koloniálních surovin, na př. v Německu a částečně v Italii, se za války areály konopí zvětšovaly, po válce však opět klesaly. Podle dat mezinárodního zemědělského ústavu v Římě se konopí na celém světě v r. 1923/24 pěstovalo na 1 231 000 ha, v roce 1924/25 na 1 322 000 ha. Celková sklizeň konopného vlákna v roce 1924 byla 5 100 000 q a v r. 1925 7 300 000 q. Od začátku příprav k druhé světové válce počaly některé evropské státy, hlavně Německo, osevy konopí rychle zvětšovat. Tak například Německo zvětšilo plochu pěstování konopí během 6 let (1933-1938) z 211 ha na 1 266,5 ha. Od nejdávnějších dob až do dneška je největším pěstitelem, konopí na světě SSSR (více než 3/4 celkových akrů konopí). Pěstuje se tam především konopí středoruské a v posledních letech ve velkém měřítku i konopí jižní, a to hlavně v oblastech u střední Volhy, v severních a jižních částech Ukrajiny na Kubáni, tj. v těchto republikách: Ruské federaci, Ukrajině, Běloruské a Kazachské republice. V jiných republikách Sovětského svazu je konopí pěstováno v menším rozsahu. Druhé místo ve světovém konopářství zaujímá Itálie, kde jsou klimaticko-půdní podmínky pro pěstování konopí velmi příznivé, takže se tam dosahuje velmi vysokých hektarových výnosů a nejkvalitnějšího vlákna. Dále v pořadí následují: Rumunsko, Jugoslávie, Korea, Maďarsko atd. U nás je konopí známo již od velmi dávných dob. Svědčí o tom mnoho různých jmen, jako Konopiště atd. Dnes se prakticky pěstuje jen na Slovensku a v nepatrném množství na jižní Moravě. Vzhledem k velkému hospodářskému významu je třeba očekávat, že se areály této kultury budou u nás značně zvětšovat.

  18. december 2019 - Napsal: Admin

 • CBD Konopný olej – ano nebo ne?

  Naše redakce se dnes podívala blíže na kloub konopnému oleji CBD. Vyplatí se do tohoto olejíčku investovat? Opravdu pomáhá, nebo je to jen fáma? Než jej zakoupíte, rozhodně si přečtěte celou recenzi. Konopí jako přírodní medicína má vynikající léčivé a výživné vlastnosti. Je používáno k léčbě mnoha nemocí i k prevenci či zdroji vitality. Pokud se ho naučíte používat v každodenním životě, určitě neprohloupíte. Pokud vás zajímá, na jaké nemoci vám může CBD konopný olej pomoci, a toužíte nalézt alternativu v rostlině konopí hlavně tam, kde tradiční medicína selhává, je tento článek určený právě pro vás. Hlavní složkou konopí je kannabidiol, známý také jako CBD, který je hlavně v posledních letech předmětem mnoha vědeckých výzkumů. Tyto studie ukazují, že CBD je velkým přínosem pro celý lidský organismus.  CBD nemá, na rozdíl od THC, psychotropní účinky. CBD z konopí se vyrábí z potravinářských – technických odrůd konopí a je tedy zcela legálním doplňkem stravy. Výrobky s CBD si v České republice můžete legálně objednat bez nutnosti lékařského předpisu v libovolném množství. Důležité je však dávkování CBD Účinky CBD konopného oleje Působí jako antioxidant ke snížení volných radikálů, které způsobují neurodegenerativní poruchy Zmírňuje nevolnost a zvracení Snižuje otoky Působí protizánětlivě Ulevuje od bolesti Snižuje chuť k jídlu Pomáhá v boji s psychickými problémy Snižuje chronické úzkosti a deprese Má ochranné účinky proti různým typům rakoviny (Výzkumný ústav National Cancer Institute provedl několik výzkumných studií, které ukázaly, že kannabidiol může mít vliv na ochranu před některými typy rakoviny, například rakoviny prsu, tlustého střeva a plic). Pomáhá v boji s epileptickými záchvaty Redukuje cukry v krvi Zmírňuje migrény Pomáhá při nespavosti Pomáhá při léčbě cukrovky (diabetes) Pomáhá při léčbě chronického onemocnění ledvin Pomáhá při léčbě akné Vybrané zkušenosti reálných lidí: Roztroušená skleróza – pacienti uvádějí výraznou úlevu a zlepšení zdravotního stavu po nasazení konopného oleje CBD Bolestivá menstruace – pacientky s bolestivou menstruací uvádějí, že při pravidelném užívání konopného oleje CBD se výrazně zmenšilo napětí, křeče a bolesti ustoupily do 5 minut. Autismus – po několikatýdenním užívání CBD oleje bylo zpozorováno značné zlepšení autismu u dětí, zlepšeno soustředění, snížena agresivita, zlepšena výslovnost i reakce dítěte. Alzheimerova choroba – po užívání CBD 10% oleje došlo k zlepšení zdravotního stavu a zvýšení energie u pacientů s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou. Parkinsonova choroba –  pacient s touto chorobou, trpící navíc silnými depresemi, uvádí podstatné zlepšení stavu po pravidelném užívání kapek CBD. Vrozená vada srdce – pacientka s vrozenou vadou srdce a s vysokým cholesterolem uvádí, že ačkoliv je již 10 let po ablaci (odstranění vrozené vady), přesto potíže přetrvávaly. Po užívání CBD kapek došlo k velmi výraznému zlepšení, přestaly bolet svaly i klouby, zmizely pravidelné podzimní virozy, zlepšil se spánek i celkový stav pacientky. Závěrem: Jak jsme již výše zmiňovali, CBD olej má velmi pozitivní účinky na celý lidský organismus, takže bývá, zcela právem, nazýván „přírodním zázrakem“.     Zdroje: “Výpočet Dávkování CBD Oleje.” CBD Kalkulačka, cbdkalkulacka.cz/.

  18. december 2019 - Napsal: Admin

 • Pomáhá CBD v konopných mastech?

  Odpověď je ano. Tinktury, masti a balzámy mají nesčetné množství léčebných vlastností. Mezi ty patří zejména úleva od bolesti svalů a kloubů i v případech, kdy jsou běžné léky neúčinné. Konopné masti jsou také velmi vhodné při léčbě karpálních tunelů a artritických problémů. Mast z konopí vyživuje kožní buňky, tlumí záněty a pomáhá regenerovat kůži. Výtažek CBD obsažený v masti dokáže doslova zázraky.   Jak to vlastně funguje? Doktor Allan Frankel to na serveru DrSircus popisuje takto: Látky obsažené v konopí jsou lipofilní, to znamená, že jsou lehce rozpustné v tucích. Díky tomu dokážou snadno prostoupit přes buněčné membrány, a tudíž být  velmi  efektivní při lokální aplikaci přímo na kůži. CBD se vstřebává transdermálně, tj. přímo přes pokožku a dokáže poměrně snadno a jednoduše řešit nepříznivé stavy kůže. Díky snadné aplikaci se obecně  transdermální lékařství stává stále více  oblíbené v moderní medicíně. Protizánětlivý účinek konopí pomáhá lidem rychle zklidnit bolavá místa, která je dlouhodobě trápila, což potvrdili pacienti s artritidou, trpící bolestmi svalů a kloubů. Konopná mast působí  lokálně, a tudíž nemá vliv na mozkovou aktivitu i v případě, že by obsahovala THC. Studie  prokázaly, že se CBD vstřebává přímo přes kůži bez vedlejších účinků. Nemusíte se tedy bát aplikace masti z konopí před tím, než budete například potřebovat sednout do auta a řídit. CBD konopná mast je vhodná a efektivní pro mnoho kožních problémů jako jsou: popáleniny, svědění, infekce a vyrážky. V mnoha případech také pomohla pacientům trpících rakovinou kůže.   Konopná mast může být použita v mnoha různých případech: artritida popáleniny suchá / popraskaná pokožka ekzémy bolesti hlavy, migrény hmyzí štípnutí bolest svalů lupénka vyrážky revma otok spáleniny ztuhlý krk rakovina kůže zánět šlach

  18. december 2019 - Napsal: Admin

 • CBD olej a jeho pozitivní účinek při léčbě roztroušené sklerózy.

  Roztroušená skleróza je zákeřné onemocnění, které postihuje tisíce a tisíce lidí. Jedná se o autoimunitní onemocnění nervového systému napadající obaly neuronů centrální nervové soustavy, což vede k dysfunkční komunikaci a zpětné vazbě mezi nervovými buňkami. Roztroušená skleróza je neurodegenerativní autoimunitní onemocnění, které postihuje mozek a míchu. Z většinou neznámého důvodu začne imunitní systém napadat nervové buňky, jejichž poškození způsobuje vznik jizvy a neurony nemohou správně vysílat signály do zbytku těla. Léky pro vyléčení prakticky neexistují. Léčba roztroušené sklerózy má za cíl zpomalit progresi onemocnění, zvládat příznaky a urychlit zotavení z atak. Zde se stále více dostává do popředí léčba konopím, rostlinou, která může zlepšit funkci mozku a zmírnit příznaky RS. Konopí je výrazně úspěšné při léčbě příznaků roztroušené sklerózy. Pacienti po celém světě nalézají díky konopí potřebnou úlevu od bolesti, gastrointestinálních potíží, svalových křečí a dokonce i paralýzy. Jak může být bylinka tak účinná při léčbě nevyléčitelné neurodegenerativní poruchy? Pět způsobů, jak může konopí pomoci pacientům s RS. 1.    Chrání Váš mozek. Pacienti s roztroušenou sklerózou se potýkají se zásadním problémem, a tím je autoimunitní zánět. Aktivní imunitní buňky produkují proteiny nazývané cytokiny, způsobující někdy i mnohočetná zánětlivá ložiska ve formě “plaků” na mozku, které mohou vést k postupné destrukci neuronů a následnému zhoršení příznaků RS.Aktivní složkou konopí, tzv. kanabinoidy, jsou silné protizánětlivé látky. Sloučeniny jako psychoaktivní THC a nepsychoaktivní CBD tlumí nadměrnou aktivitu imunitního systému, a tím snižují destrukci centrálního nervového systému s cílem nastolení homeostázy.Současně jsou sloučeniny v konopí také silné antioxidanty, které mají neuroprotektivní vlastnosti. Konopí působí proti oxidativnímu stresu a chrání lidské buňky, tkáň a DNA před poškozením. Antioxidační, protizánětlivé a neurogenetické vlastnosti činí z konopí “mocný” lék pro správnou mozkovou aktivitu. 2.    Tlumí svalovou ztuhlost a křeče. Přibližně 20% pacientů s MS má problémy se spasticitou. To znamená nekontrolovatelnou ztuhlost svalů a jejich záškuby. Tato ztráta kontroly svalů při RS vzníká zánětlivým poškozením buněk centrální nervové soustavy zodpovědných za pohyb.Na izraelské universitě v Tel Avivu proběhl výzkum účinků CBD na myších postižených RS. Vědci ochromili myši stavem podobným RS a následně jim byl podán injekční formou kanabinoid CBD. Po aplikaci kanabidoidu CBD se myši, které trpěly spasmy končetin začaly opět pohybovat. Takto ošetřené myši měly významně nižší zánětlivý nález a celkově menší poškození nervových buněk.Izraelské poznatky jsou potvrzeny dalším výzkumem. Studie z University of Plymouth zjistila, že CBD bylo dvakrát tak účinné při zmírňování svalové ztuhlosti a křečí ve srovnání s placebem. Po 12-ti týdnech účastníci studií, kteří používali konopí, vykazovali výrazné snížení spasticity než pacienti na placebu. 3.    Pomáhá při trávení. Žaludeční a střevní problémy bývají u pacientů s RS velmi časté. Zácpa, potíže s řízením střev a potíže s trávením mohou život pacienta výrazně znepříjemnit. 70% imunitních buněk jsou obsaženy ve střevech. Kanabinoidy působí na tyto imunitní buňky a mohou pomoci se zánětem v útrobách.Kanabinoidy jsou také dobře známy jako stimulanty k jídlu. Spouštějí tzv. hormony hladu a startují metabolismus. Také dokáží snížit gastrointestinální záněty.Pro jednoduchou analogii můžeme brát kanabinoidy jako dopravní policii. Tyto sloučeniny řídí tok hormonů z buněk a do buněk jako dopravní policie na zaseknuté křižovatce. Pokud putují na správné místo, působí CBD a THC jako nástroj, který pouze kontroluje chod těla. 4.    Zlepšuje náladu. Je dobře známé, že konopí má povzbuzující účinky. Není tedy divu, že konopí ulehčuje od depresí způsobené stresem. Vědci z University of Buffalo zjistili, že krysy pod neustálým stresem produkují daleko méně endokanabinoidů. Tyto sloučeniny si naše tělo produkuje přirozeně samo.Vědci injekčně aplikovali konopný extrakt u krys s nízkou úrovní endokanabinoidů. Následný prudký nárůst kanabinoidů z konopí zvýšil úroveň kanabinoidů v mozku krys a zmírnily se jim symptomy vzniklé stresem. Konopí pomáhá k uvolnění a zaplavuje mozek endokanabinoidy, které jsou důležitými antistresory. 5.    Chrání Váš zrak. Pro pacienty s RS je obvyklé rozostřené vidění, někteří pacienti dokonce trpí částečnou slepotou nebo mají nekontrolovatelné oční tiky. Opět je zde pachatelem autoimunitní zánět, který postihuje optické nervy v mozku. V akutním stádiu vzplanutí zánětu (atace) může způsobit částečnou až úplnou ztrátu zraku.Konopí může díky svým protizánětlivým účinkům výrazně pomoci při degenerativních změnách optického nervu, a tím snížit klinické projevy a následky RS.

  18. december 2019 - Napsal: Admin

 • Neuvěřitelné průmyslové vlastnosti konopí

  Toto je druhé pokračování textů o konopí. V tomto článku se zaměřím na zatajované průmyslové vlastnosti konopí. Jak jsem již napsal v úvodu, záměrně se o úžasných průmyslových možnostech konopí nemluví. Proč? Důvod je celkem prostý. Tato rostlina by totiž mohla zruinovat velké společnosti, jako například chemický gigant DUPONT a další. Nevěříte? Přečtete si celý článek a nejspíše změníte názor. Co se týče průmyslu, je konopí spícím obrem: „Billion dolar plant“. Tento názor byl dokonce vysloven již ve 30. letech minulého století- těsně před zákazem konopí a objevením umělých vláken.Proto je cílem, aby si lidé konopí automaticky spojili s „narkomany, nebo hipíky“ a dívali se na tuto rostlinu velice odměřeně, pokud ji rovnou nebudou odsuzovat TEXTIL První nalezená konopná tkanina pochází z roku 8000 př.nl. Již tehdy lidé věděli, jak kvalitní jsou tkaniny z konopí. Rostlina konopí vytváří nejsilnější známou přírodní vlákninu na planetě.Konopná tkanina: - je až pětkrát pevnější než bavlněná - přirozeně zastaví 95% škodlivých UV paprsků - má silně antibakteriální a proti-plísňové vlastnosti. Pouhé nošení oděvu z konopí je prospěšné proti různým kožním onemocněním a ekzémům. - se změkčuje používáním, ale zůstává pevná. - obarvená tkanina drží velmi dlouho svou barevnost - dokáže „dýchat“- v létě chladí, v zimě hřeje - je odolnější vůči ohni, než jiné tkaniny Na výrobu bavlněné tkaniny se používá více jak 50% celosvětové produkce herbicidů a pesticidů. Oproti tomu konopí nepotřebuje žádné jedy k tomu, aby dobře rostlo. Dokonce i celková výroba tkaniny je mnohem levnější a úspornější. Konopí nespotřebuje během růstu kolik vodu jako bavlna. Konopí roste velice blízko sebe-tak hustě, že zamezuje růst plevelu. Nejsou známy žádní škůdci, kteří by mohli ohrožovat růst konopí. Zároveň je tato rostlina velice odolná vůči nemocem. “Konopí je silná a pevná tkanina, která vás ochladí v létě a v zimě se v ní budete cítit příjemně“ -G. Armani “Věřím, že se konopné tkaniny budou používat jak v dekoračním a tak i v módním průmyslu.” Calvin Klein Levi Straus potřeboval velmi pevnou tkaninu, ze které by vyráběl pracovní kalhoty pro americké zlatokopy. A tak jeho první jeho kalhoty byly vyrobeny z konopí. V minulosti se konopná tkanina těšila velké oblibě. Zvláště mezi námořníky.90% všech plachet od 5. století do 19. století bylo vyrobeno z konopí(nizozemské slovo pro „plátno“ pochází z řeckého Cannabis).Kromě plachet bylo i další vybavení jako kotevní lana, nákladní sítě, vlajky, koudel a oblečení námořníků vyrobeno také z konopí. Až do roku 1820 v Americe (a až do 20. století ve většině světa) bylo 80% všech textilií používaných pro oděvy, stany, závěsy, utěrky, pleny atd konopného původKonopné plátno s oblibou používali i umělci jako Van Gogh, Gainsborough, Rembrandt a další. Pro malíře je tato tkanina výborná-neobsahuje totiž kyseliny, je silná, pevná, třpytivá, odolná vůči teplu, plísním, světlu a hmyzu. Stejně tak i samotné olejové barvy vytvářeli umělci pomocí konopného oleje. A dnes? V Kentucky je nezákonné nosit konopné oděvy. Jednoduše půjdete do vězení kvůli tomu, že na sobě máte kvalitní džíny. I jinde v Americe můžete narazit na billboardy, které tvrdí, že kupováním konopných produktů podporujete násilí a drogy, nebo dokonce teroristy…a přitom jediný koho budete podporovat nošením konopného oblečení je naše planeta a životní prostředí.————- PAPÍR Konopná vlákna jsou velmi vhodná pro výrobu papíru. Papír vyrobený z konopí je 50x trvanlivější a pevnější než-li papír z dřevěné buničiny. Jeho výroba je 100x levnější, papír nežloutne věkem a je možné ho, díky dlouhým vláknům, 7x recyklovat (papír z dřevěné buničiny pouze 3x). Pro jeho výrobu není nutné používat chlór jako bělidlo-má totiž přirozený jas.Jeden akr konopí vydá tolik materiálu jako 4,1 akru lesa. Ovšem konopí roste několikrát do roka, zatímco strom 70 let. V roce 1916 se předpokládalo, že do roku 1940 bude všechen papír vyroben z papíru a nebude již nutné kácet stromy…Dnes by se z konopných vláken dala vyrábět většina papírových produktů, kvůli kterým se kácí lesy. Vlnité lepenky, xeroxový papír, papírové pytle atd. Zkuste si jen představit, jaký příznivý dopad by to mělo na ekosystém naší planety…Jen tak mimochodem, možná Vás ani nepřekvapí, že jeden z hlavních iniciátorů zákazu konopí vlastnil firmy na výrobu papíru z dřevěné buničiny… ————– KONOPNÝ OLEJ Konopný olej je možno využívat jak pro mnoho průmyslových využití, tak je i velmi prospěšný lidskému zdraví. O tom, ale později, nyní se podíváme na průmyslovou stránku konopného oleje. - Z konopného oleje je možné vyrobit v přírodě přirozeně rozložitelné plasty, zatímco, jak všichni víme, plasty vyrobené z ropy se jen těžko likvidují. Kdyby se tato informace dostala na veřejnost a z konopí se začali vyrábět plasty, mnoho petrochemických společností by zkrachovalo. Industrializace konopí by například zničila 80% podniku Dupont. Z konopných plastů lze vyrábět i velmi pevné a odolné materiály. Toto například věděl Henry Ford. Vytvořil takzvaný „Hemp mobil“, který měl z karoserii z konopného plastu. Odolnost tohoto plastu byla prý 10x větší než u oceli. Tento automobil používal konopný olej ještě k dalšímu účelu-ke svému pohonu. - Konopný olej by mohl pohánět dieselové motory. S tímto faktem počítal již jejich vynálezce Rudolf Diesel. Nejen pro tyto motory by byla bionafta prospěšnější, ale pochopitelně i pro životní prostředí. Tato „bionafta“ je biologicky rozložitelná jako cukr, 10 krát méně toxická než stolní sůl a má vysoký bod vzplanutí. Používání bionafty může prodloužit životnost dieselových motorů. Zajímavé, že? Už víte proč bohatí lidé obchodující s ropou nechtějí konopí? - Konopný olej se také hodí na promazávání strojů. —————————- KONOPÍ JAKO STAVEBNÍ MATERIÁL Nedávno byl na západě představen dům vyrobený z konopí. Jednalo se o experiment a dopadl velmi dobře. Dnes jsou k dostání konopné izolace, které mají stejné vlastnosti jako konopný textil ( levný, zvukotěsný, trvanlivý, odolný, ohnivzdorný atd). Existují i „dřevotřísky“ z konopí. Novinkou se je francouzsky Iso-chanvre, což je znovu objevený stavební materiál z konopí a vápna, který je velmi pevný. Archeologové zjistili, že například francouzský most v Merovingian byl postaven pomocí tohoto materiálu.

  09. january 2020 - Napsal: Redakce

 • Konopné masti, výroba a účinky tohoto zázračného léku

  Konopná mast - domácí Donedávna, většinou režimem změněný náhled na konopí, se naštěstí začíná opět vracet do reálných pohledů na tuto rostlinu. Její léčivé účinky už byly popsány v nejedné odborné publikaci a pro její relaxační schopnosti ji užívá několik miliónů lidí na této planetě. Marihuana je léčivá v každé formě, dokonce i při kouření (astma) pokud se vaporizuje (prohání horkým vzduchem, který nezpůsobujě hoření materiálu).Nás ale bude nyní zajímat mast, která pomáhá na řadu kožních, kloubních i cévních problémů. Atopické ekzémy, popáleniny, artrózy, revma, krevní sraženiny a nesčetný výčet dalších chmurností pomůže účinně překonat konopná mast.Návod slouží k přípravě z technického konopí (THC0,3%) má mnohem více léčivých účinků ( informace v tomto článku slouží pouze a jen k edukativním )čelů,) a pokud je vyrobena dobře a hlavně z kvalitních surovin, dokáže pomoci opravdu rychle a na mnohem širší spektrum různých nemocí, chorob, či zranění.Celý návod na výrobu takové nejběžnější, nejznámější a co se týče účinků optimální masti najdete na webu Buschky Bryndové http://www.bushka.cz/ganjaweb/mast.htmlMast vyrobena podle tohoto receptu by měla mít maximální množství účinných látek v sobě, ale můžeme ji upravit ještě pár dalšími postupy, případně postupy upravit a nakonec jsme i zvolili vlastní postup, který by měl být jednodušší:- Při výrobě masti můžeme místo vazelíny (ucpává póry kůže a nedovoluje ji dýchat – zvláště nevhodné při léčbě popálenin, výhodou je nesmývatelnost) použít kokosový nebo palmový tuk, který je kůží rychle vstřebáván a dokáže rychleji zapravit účinné látky hlouběji do tkání. Mast je pak ale vhodnější připravovat několikanásobným vařením rostlinného tuku s konopím a znovurozpouštěním. Sádlo jakožto živočišný tuk vynecháme,nemá výraznou trvanlivost.- Pro přípravu masti vyloženě na kloubní problémy, je dobré vařit s mastí i jalovec. Dokáže namazané místo více prokrvit a dostat tak léčebné látky rychleji a hlavně lépe hlouběji ke kloubu. Pozor, může však vyvolat alergickou reakci, zrudnutí kůže a pálivý pocit na namazaném místě je většinou obvyklý jev, někdo jej však nemusí dobře snášet.- Můžeme vynechat proces "kvašení" a chytání plísně- Můžeme z návodu vynechat míchání vazelíny s vodou (moc pracné a do jisté míry zbytečné)- Do lehce zchladlých mastí můžeme přidávat i esenciální přírodní oleje, kterými můžeme nasměrovat další účinky masti případně ovlivnit její vůni. Můžeme také přidat propolis pro své velmi blahodárné účinky. Velká část olejů má antibakteriální a antioxidační účinky a posilují tak trvanlivost celé masti.- Obecně platí: čím více konopí, tím bude mast bohatší na léčivé látky. Čím více květů a částí s pryskyřicí, tím silnější a účinější mast. Čím vícekrát konopí louhujeme v rozpuštěném tuku, tím více se do masti uvolní aktivních látek. Náš postup je tedy zjednodušený a budeme potřebovat:Palmový a kokosový tuk – obojí nebo jeden druh, množství záleží na Vás a množství konopí, které máte možnost v tuku luhovat.Konopí – nejlépe samičí květy šlechtěného konopí (u nás stále nelegální, proto použijeme technické pro klid duší našich zákonodárců), palice, malé lístky kolem palic a listy osypané pryskyřicíVelký hrnec na vodní lázeňMenší hrnec na tuk s konopímJemné sítko či plátnoPřípadné další ingredience podle uvážení.Do menšího hrnce dáme kokosový a palmový tuk. Vložíme hrnec do většího hrnce a oblijeme jen vodou tak, aby byl malý hrnec asi z poloviny ve vodě. Větší hrnec dáme ohřívat a postupně do rozpouštějícího se tuku ve vodní lázni drtíme najemno konopí dokud není směs hutná, musí jít však míchat a být tekutá, ovšem alespoň ze třetiny nasycena konopím. Necháme ve vodní lázni alespoň půl hodinky povařit a dáme vychladnout, pomalu do druhého nebo třetího dne. Poté opakujeme ten samý proces zahřívání masti alespoň čtyřikrát pro kvalitní uvolnění léčivých látek. Při posledním zahřívání je ještě dobré provést "dekarboxilaci", což splníme, pokud směs zahřejeme nad 110°C až do 135°C. Jde o děj, kdy se výrazné množství aktivních látek (THC a CBD) uvolní z hydroxidových sloučenin, které jinak zústávají v neaktivní formě v rostlině a do masti se nedostanou. Poté směs přecedíme přes jemné sítko nebo plátno (vhodnější, dá se vymačkat). Když je ještě mast ještě dobře tekutá nebo nezcezená, můžeme přimíchat jiné ingredience nebo oleje. Zcezenou mast nalijeme do kelímků a necháme vytuhnout.Pak jen tento znovuobjevený všelék rozdáme potřebným a budeme se těšit z užitku, jaký tato rostlina přináší.

  10. february 2020 - Napsal: JaSuEditor

 • Jak CBD pomáhá ulevit od bolesti

  Konopí, zejména pak CBD, má prokázané pozitivní účinky na bolest, ať už se jedná o krátkodobou, nebo chronickou. Výhodou jeho užívání oproti standardním lékům na bolest může být vyšší účinnost a menší riziko vzniku závislosti a přidružených zdravotních komplikací. Jak přesně CBD s bolestí pomáhá?   Stále oblíbenější alternativa   Užívání běžných léků na bolest má své klady, ale také zápory. Z krátkodobého hlediska převažují výhody nad nevýhodami, při dlouhodobém užívání může jít ale i o život. U opiátů, které jsou na předpis, je vysoké riziko vzniku závislosti a také fatálního předávkování. Volně dostupné léky na bolest mohou kromě útlumu bolesti vykazovat i další vedlejší účinky jako je zvýšené riziko mrtvice či infarktu. Léčebné konopí má oproti těmto přípravkům jen minimum vedlejších účinků a během jeho užívání nehrozí předávkování. CBD je díky tomu bezpečnější alternativou, která může být pro spoustu pacientů navíc také výrazně účinnější.   Která část konopí od bolesti ulevuje nejvíce?   Konopí je jednou z nejstudovanějších rostlin posledních desítek let. Studií popisujících účinky celé rostliny, ale především jejích jednotlivých částí, je bezpočet. Díky nim je už známo, že nejvíce analgetické účinky mají z konopí především dvě složky: THC a CBD. Zatímco THC je psychoaktivní, užívání CBD žádné podobné účinky nemá. Ale také ostatní složky obsažené v konopí působí pozitivně na lidské zdraví. Z nejnovějších výzkumů navíc vyplývá, že právě kombinace více sloučenin je účinnější než jedna samostatná složka. Nejlepším způsobem, jak si ulevit od bolesti, ať už krátkodobé, či chronické, je proto používat celou rostlinu. Jsou to ale především THC a CBD, které společně fungují jinak než když jsou oddělené. Tyto složky také nejvíce pomáhají zmírňovat vedlejší účinky a mají vliv na účinnost.   Výhody užívání CBD   Pro tlumení bolesti či léčbu zánětů se doporučuje využívat konopí s vyšším obsahem CBD. To je vhodné především pro zánětlivou bolest a bolest způsobenou zraněním či artritidou. CBD přispívá k lepšímu zdraví tím, že redukuje zánět (blokuje zánětlivé mediátory) a zesiluje receptory glycinu, které mají výrazný vliv na regulaci bolesti, zejména v oblasti páteře. CBD pomáhá s bolestmi zad či neuropatickými a lokalizovanými bolestmi. Největší výhoda CBD ale spočívá především v jeho dostupnosti. I v našich podmínkách je možné získat léčebné konopí, cesta k němu je však stále velmi složitá. K úlevě od bolesti vám ale pomůže také CBD olej, který je k dostání v mnoha e-shopech. Účinné pak mohou být také masti, roztoky, tinktury, čaje či prášky. Přesné dávkování a nejlepší forma užívání CBD jsou velmi individuální a je tedy nutné vyzkoušet, co vám osobně nejvíce vyhovuje. Doporučujeme se před začátkem užívání CBD či léčebného konopí vždy poradit s lékařem či jiným odborníkem.

  18. may 2020 - Napsal: Redakce

 • CBD Káva

  CBD s kávou je u nás stále více populárnější populárnější Uklidňující vlastnosti CBD z ní dělají perfektní protiváhu pro zvýšení energetické účinnosti kávy Mnoho lidí tvrdí, že CBD zbavuje kofein nežádoucích účinků jako je chvění a poskytuje „čistší“ účinky Co je CBD káva? CBD káva je nový typ nápoje, který mísí stimulační účinky kávy s relaxačními účinky cannabidiolu (CBD). Mnoho lidí si užívá synergie těchto dvou složek a jejich kombinace může přinést nootropické výhody. Kromě vlastních zdravotních výhod může infúze CBD do kávy údajně zmírnit některé z negativních vedlejších účinků kofeinu, což z něj činí pro mnoho lidí výherní kombo. Co je CBD? Cannabidiol je nepsychoaktivní složka rostliny konopí. To znamená, že vás "nezhulí" a mentální účinky, které budete zažívat, by měly být velmi jemné. Hlavní psychoaktivní látka v konopí, THC, by neměla být přítomna ve většině produktů CBD. Pokud ano, bude ve velmi malém množství a to do 0,3%, což je legální stanovený limit, který nemůže mít za následek intoxikaci. Z tohoto důvodu je důležité udělat si vlastní průzkum čistoty a síly jakéhokoli produktu, který si koupíte. Takže pokud vás tato látka z konopí neintoxikuje, co to dělá? Vědci zjišťují, že CBD může mít holistický zdravotní přínos pro: Úzkost Náladu Úlevu od bolesti Neuroprotekci Zdraví srdce Epilepsie Je CBD legální? Ve České republice je CBD legální k nákupu, pokud pochází z rostliny konopí (ale nikoli z marihuany) a obsahuje méně než 0,3% THC. Léčebné účinky CBD Úzkost a duševní zdraví CBD pracuje s endocannabinoidním systémem, který je zodpovědný za regulaci určitých aspektů nálady a poznání. To znamená, že CBD může potenciálně léčit některé problémy v oblasti duševního zdraví. Výzkum v této oblasti teprve začíná, ale existují předběžné důkazy o tom, že by mohla pomoci s různými druhy psychických problémů. CBD a deprese Několik pokusů na zvířatech našlo silnou korelaci mezi CBD a pozitivní náladou . Zdá se, že CBD má pozitivní účinek na serotoninový systém. Serotonin je jedním z hlavních neurotransmiterů v regulaci emocí, které by mohly být zodpovědné za jeho antidepresivní účinek. Může také zvyšovat neurotrofní faktor odvozený z mozku a růst synapse, které jsou také silně zapojeny do deprese. CBD a úzkost Existují také důkazy, že CBD může snížit různé typy úzkosti. Studie na zvířatech ukazují, že tento rostlinný extrakt může u potkanů ​​snížit známky úzkosti. V jedné dvojitě zaslepené studii na lidech CBD snížila mozkovou aktivitu v oblastech mozku, které se podílejí na sociální fóbii. Může také pomoci při léčbě posttraumatické stresové poruchy. CBD pro úlevu od bolesti Endokanabinoidní systém je také úzce spojen s tím, jak vnímáme bolest. To může z CBD učinit bezpečnou alternativu k tradičním lékům proti bolesti. Jeden klinický výzkum zjistil, že CBD byla užitečná při snižování chronické bolesti. Další studie naznačila, že její protizánětlivé vlastnosti mu mohou poskytnout schopnost léčit artritidu. Jak si vyrobit kávu CBD Výroba kávy CBD doma může být velmi jednoduchá. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout. Prvním způsobem je změřit vhodné množství CBD oleje a zamíchat ho do vaší ranní kávy. Mějte však na paměti, že samotný olej CBD se nebude vázat s kávou, což je většinou voda, a jednoduše na ni bude sedět. Možná vám to nebude vadit, ale pokud to uděláte, cesta kolem něj je smíchání nějakého mléka, které se váže s CBD a rozptýlí po celém šálku. Možná budete chtít přidat sladidlo, jako je med, protože olej CBD má zvláštní rostlinnou chuť, která pro vás nemusí být lákavá. Můžete si také koupit kávová zrna s infuzí CBD a vařit je jako obvykle.Zdroje informací:https://www.maximagazin.cz/vyhody-piti-kavy-s-cbd/https://www.ewita.cz/muze-cbd-nahradit-vas-denni-salek-kavy/https://www.lazenskakava.cz/cbd-olej-a-kava-dokonala-spoluprace/https://inzine.cz/clanek/jake-jsou-ucinky-cbd-a-cbd-oleje

  20. may 2020 - Napsal: Redakce